[Lyrics] Into The Blind World - Dark The Suns

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
The chains around your heart tied as tight as the bonds around my arms.
You dare to laugh at me, even if you want to be like me.
Unfortunately this seat is taken.
The deepest circle is mine
Love is like the chain, a plague written: "so divine."
Unfortunately this seat is taken.
The deepest circles is mine.
Take the first steps and I follow.
I'm ready to risk everything to have some more.
After all this ends in the grave, so shallow.
I will follow you, "hollow", to have some more.

Could you be my savior or guide for me into the blind world?
This kingdom of night ins mine while keeping me alive
My savior, my guide, my life
In the blind world
I will follow you into the blind world

The chains around my heart tied as tight as the bonds around your arms.
I dare to laugh at you now, we said the vows, we've said everything we need to say.
On the edge, I will go and you will stay...
On the edge, I will go and you will stay...
'cause we've said everything we need to say.
Xiềng xích quanh trái tim em xiết chặt tựa gông cùm trên cánh tay tôi
Em dám cười nhạo tôi, dù cho em muốn được như tôi.
Thật không may! chỗ ngồi này đã được ấn định
Vòng tròn sâu thẳm nhất là của tôi
Tình yêu tựa xiềng xích, một dịch bệnh được viết "rất đỗi thiêng liêng"
Thật không may! chỗ ngồi này đã được ấn định
Vòng tròn sâu thẳm là của tôi
Hãy bước đi trước và tôi sẽ theo sau em
Tôi đã liều bạt mạng để có nhiều hơn nữa.
Rốt cuộc thì điều này lại kết thúc trong nấm mồ, quá hời hợt!
Tôi sẽ theo em, "trống rỗng", để có nhiều hơn nữa...

Có thể em là vị cứu tinh của tôi hay dẫn tôi vào thế giới mù tối?
Vương quốc bóng đêm ở trong tôi trong lúc níu giữ sự sống
Vị cứu tinh của tôi, vị lãnh đạo của tôi, cuộc sống của tôi
Trong thế giới mù tối
Tôi sẽ theo em vào thế giới mù tối.

Xiềng xích quanh trái tim em xiết chặt tựa gông cùm trên cánh tay tôi
Giờ em dám cười nhạo tôi, chúng ta đã thề nguyện
Chúng ta đã nói tất cả những gì cần nói
Trong đau đớn, tôi sẽ ra đi còn em ở lại...
Trong đau đớn, tôi sẽ ra đi còn em ở lại...
Vì chúng ta đã nói tất cả những gì cần nói rồi.

 
×
Quay lại
Top