[Lyrics] International Love - Claude Kelly

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Our love, to big to keep it inside
Let's go, these walls won't hold us tonight
Cause they need to see, what you are about
So baby come to me, let’s show 'em how we get down


Cause you ain't no ordinary girl
Your love takes me all around the world


You put it down like New York City, I never sleep
Wild like Los Angeles, a fantasy
Hotter than Miami, I feel the heat
Whoa oh oh oh, it's international love
Oh oh oh,it's international love


Don't stop, I'm on the ride of my life
So hot, this trip is blowing my mind
I never been on such a whirlwind tour
You're making my head spin, like never before


You ain't no ordinary girl
Your love takes me all around the world


You put it down like New York City, I never sleep
Wild like Los Angeles, a fantasy
Hotter than Miami, I feel the heat
Oh oh oh oh, it’s international love
Oh oh oh oh, it’s international love


There's not a place, that you're love don't affect me baby
So don't ever change, I'll cross the globe when I'm with ya baby
Ay, yeeaah, it's international love
It's international love


You put it down like New York City, I never sleep
Wild like Los Angeles, a fantasy
Hotter than Miami, I feel the heat
Oh oh oh oh, it's international love
Oh oh oh oh, it's international love


You put it down like New York City, I never sleep
Wild like Los Angeles, a fantasy
Hotter than Miami, I feel the heat
Oh oh oh oh, it’s international love
Oh oh oh oh, it’s international love
oh oh, it’s international love yeah
oh oh, it’s international love yeah
oh oh, it’s international love yeah
oh oh oh oh, it’s international love
Oh oh oh oh, it’s international love yeah
Tình yêu chúng mình, quá lớn để kìm nén trong lòng
Tiến lên, những bức tường này sẽ không ngăn được ta đêm nay
Vì họ cần thấy, những gì em sắp làm
Nào em yêu, đến bên anh, hãy cho họ thấy làm thế nào ta xuống được đây


Vì em không phải là một cô gái bình thường
Tình yêu em đưa anh đi khắp thế giới


Em gây áp lực như thành phố New York, anh chẳng bao giờ ngủ được
Hoang dã như Los Angeles, một ảo mộng
Nóng hơn cả Miami, anh cảm thấy sức nóng
Whoa oh oh oh, đúng là tình yêu quốc tế
Oh oh oh, tình yêu quốc tế


Đừng dừng lại, anh đang ở trên chuyến hành trình cuộc đời
Nóng rực, chuyến đi này đang khiến anh say mê
Anh chưa từng ở trên một chuyến du lịch gió lốc thế này
Em khiến đầu óc anh quay cuồng, như chưa từng có trước đây


Vì em không phải là một cô gái bình thường
Tình yêu em đưa anh đi khắp thế giới


Em gây áp lực như thành phố New York, anh chẳng bao giờ ngủ được
Hoang dã như Los Angeles, một ảo mộng
Nóng hơn cả Miami, anh cảm thấy sức nóng
oh oh oh oh, đúng là tình yêu quốc tế
Oh oh oh oh, đúng là tình yêu quốc tế


Không có nơi nào mà tình yêu của em không tác động đến anh, cưng à
Vậy đừng bao giờ thay đổi, anh sẽ băng qua địa cầu khi anh ở cùng em, cưng à
Ay, yeeaah, đúng là tình yêu quốc tế
Đúng là tình yêu quốc tế


Em gây áp lực như thành phố New York, anh chẳng bao giờ ngủ được
Hoang dã như Los Angeles, một ảo mộng kì quặc
Nóng hơn cả Miami, anh cảm thấy sức nóng
oh oh oh oh, đúng là tình yêu quốc tế
Oh oh oh oh, đúng là tình yêu quốc tế


Em gây áp lực như thành phố New York, anh chẳng bao giờ ngủ được
Hoang dã như Los Angeles, một ảo mộng
Nóng hơn cả Miami, anh cảm thấy sức nóng
Oh oh oh, đúng là tình yêu quốc tế
Oh oh oh, đúng là tình yêu quốc tế
Oh oh, đúng là tình yêu quốc tế yeah!
Oh oh, đúng là tình yêu quốc tế yeah!
Oh oh, đúng là tình yêu quốc tế yeah!
Oh oh oh oh, đúng là tình yêu quốc tế
Oh oh oh oh, đúng là tình yêu quốc tế yeah!

 
×
Quay lại
Top