[Lyrics] Indian Summer - Mandy Moore

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️I want your number so we can talk
I can't remember the last time I felt so lost
You changed your address
You changed your name
You were an Indian summer
I'm still the same

Won't you tell me what to say?

You were always good that way

Remember singing the whole way home
About an Indian summer so long ago

Won't you tell me what you know?
'Cause I don't know where to go
'Cause I don't know where to go
Tôi muốn biết số của bạn để chúng ta có thể nói chuyện

Tôi không thể nhớ lần cuối cùng tôi cảm thấy mình lạc lối
Bạn đã thay đổi địa chỉ của mình
Bạn đã thay đổi tên họ của mình
Bạn là mùa hè Ấn Độ
Tôi vẫn như vậy

Bạn sẽ nói cho tôi biết những điều nên nói chứ?
Bạn luôn luôn tốt theo cách đó


Hãy nhớ ca hát trên suốt con đường về nhà
Về mùa hè Ấn Độ thật dài trước đây

Bạn sẽ nói với tôi những điều bạn biết chứ?
Vì tôi không biết nơi nào để đi
VÌ tôi không biết nơi nào để đi 
×
Quay lại
Top