[Lyrics] I'm Tired - Adam Hồ

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️I’m tired of living in these rules
It gets to me in my head
I’m tired of living so alone
And soon I will be dead
And I know I can’t show
What I’ve been through right now
Because I can’t be shown
And I try and I try and I cry for right now

So you know what’s going on

I don’t want to think about it
It makes me sad
I don’t want to hear about it
It makes me feel so bad to the heart

I’m tired of slipping up and down
I always fall on my head
I’m tired of living in this world

And this will never end
And I know I can’t show
What I’ve been through right now
Because I can’t be shown
And I try and I try and I cry for right now
So you know what’s going on

I don’t want to think about it
It makes me sad

I don’t want to hear about it
It makes me feel so bad to the heart

I don’t want to think about it
It makes me sad
I don’t want to hear about it
It makes me feel so bad

I don’t want to think about it
It makes me sad

I don’t want to hear about it
It makes me feel so bad to the heart

Tôi mệt mỏi với việc sống dưới những luật lệ này
Nó cứ ám ảnh trong đầu tôi mãi
Tôi mệt mỏi với việc sống trong cô đơn
Và rồi sau đó tôi sẽ chết đi
Và tôi biết mình không thể nói ra

Điều tôi đang trải qua ngay lúc này
Vì tôi không tài nào thốt nên lời
Và giờ tôi cố, cố gắng, cố gắng lắm
Thế nên bạn biết chuyện gì đang diễn ra rồi đấy

Tôi không muốn nghĩ về nó nữa
Chỉ khiến tôi buồn thêm thôi
Tôi không muốn nghe về nó nữa
Chỉ khiến tôi thấy con tim đớn đau


Tôi mệt mỏi với việc lên rồi xuống
Tôi luôn luôn quay cuồng tâm trí
Tôi mệt mỏi với việc sống trên thế gian này
Và chuyện này sẽ không bao giờ chấm dứt
Và tôi biết mình không thể nói ra
Điều tôi đang trải qua ngay lúc này
Vì tôi không tài nào thốt nên lời
Và giờ tôi cố, cố gắng, cố gắng lắm

Thế nên bạn biết chuyện gì đang diễn ra rồi đấy

Tôi không muốn nghĩ về nó nữa
Chỉ khiến tôi buồn thêm thôi
Tôi không muốn nghe về nó nữa
Chỉ khiến tôi thấy con tim đớn đau

Tôi không muốn nghĩ về nó nữa
Chỉ khiến tôi buồn thêm thôi
Tôi không muốn nghe về nó nữa

Chỉ khiến tôi thấy con tim đớn đau

Tôi không muốn nghĩ về nó nữa
Chỉ khiến tôi buồn thêm thôi
Tôi không muốn nghe về nó nữa
Chỉ khiến tôi thấy con tim đớn đau

 

×
Quay lại
Top