[Lyrics] I'm On My Way - Sara Niemietz

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
When i wonder where i am
When i wonder why i take these chances
I try to breathe
I say to me, "believe"
And whatever comes, it's okay

'cause i'm on my way
To somewhere better
I'm further every day
I'm on my way
I know it might take until forever
But everything could change today
So i'm on my way
To find that place

People say that i'm naive
'cause i'm trusting and my heart is open
But i won't hide
I'm here to find who i am
And whatever comes is what's right

'cause i'm on my way
To somewhere better
I'm further every day
I'm on my way
I know it might take until forever
But everything could change today
So i'm on my way
To find that place

I'll keep dreamin'
Til i get there
I'll be free
So goodbye to yesterday
I'm giving what it takes

'cause i'm on my way
To somewhere better
I'm on my way
It could take forever
(and everything could change)
It could change today
'cause i'm on my way
To find that place

Khi tôi tự hỏi mình là ai
Khi tôi tự hỏi tại sao tôi có thể nắm lấy số phận mình
Tôi cố gắng hít thở
Tôi tự nói với mình rằng hãy tin
Và mọi điều sẽ đến.đó là sự thật

Vì tôi đang đi trên đường của mình
Ở bất kì nơi đâu
Tôi đang tiếp tục mỗi ngày
Tôi đang đi trên đường của mình
Tôi biết sức mạnh sẽ theo tôi đến trọn đời
Nhưng tất cả mọi thứ có thể thay đổi vào hôm nay
Vì vậy tôi phải đi trên con đường của mình
Để tìm đến một nơi

Mọi người nói rằng tôi ngây thơ
Vì tôi có niềm tin và rộng mở lòng mình
Nhưng tôi sẽ không che giấu điều đó
Tôi đang ở đây để tìm lại chính mình
Và điều gì sẽ đến và trở thành sự thật

Vì tôi đang đi trên đường của mình
Ở bất kì nơi đâu
Tôi đang tiếp tục mỗi ngày
Tôi đang đi trên đường của mình
Tôi biết sức mạnh sẽ theo tôi đến trọn đời
Nhưng tất cả mọi thứ có thể thay đổi vào hôm nay
Vì vậy tôi phải đi trên con đường của mình
Để tìm đến một nơi

Tôi sẽ tếp tục giấc mơ của mình
Tôi tin chính là nơi đây
Tôi sẽ có thời gian rảnh rỗi
Vì vậy phải tạm biệt ngày hôm qua
Tôi đang đưa ra những gì phải mất

Vì tôi đang đi trên đường của mình
Ở bất kì nơi đâu
Tôi đang tiếp tục mỗi ngày
Tôi đang đi trên đường của mình
Tôi biết sức mạnh sẽ theo tôi đến trọn đời
Nhưng tất cả mọi thứ có thể thay đổi vào hôm nay
Vì vậy tôi phải đi trên con đường của mình
Để tìm đến một nơi


 

×
Quay lại
Top