[Lyrics] I'm Not Your Toy - La Roux

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Your love is like a stubborn youth
That you'd rather just deny
I'm walking on a broken roof
But I'm looking at the sky.

It's all false love and affection,
You don't want me, you just like the attention
Yes, it's all false love and affection,

You don't like me, you just want the attention.

I'm not your toy; this isn't another girl-meets-boy
I'm not your toy; this isn't another girl-meets-boy.

Your love hides in a smoky night,
I can never find the truth
Boy, your touches leave me mystified
I wish I could believe in you.


It's all false love and affection,
You don't want me, you just like the attention
Yes, it's all false love and affection,
You don't like me, you just want the attention.

I'm not your toy; this isn't another girl-meets-boy
I'm not your toy; this isn't another girl-meets-boy.
Tình yêu của anh như là tuổi trẻ ương ngạnh vậy

Vậy nên anh nên phủ định thì hơn
Tôi đang đi trên một cái mái nhà vỡ
Nhưng tôi đang nhìn lên bầu trời xanh

Tất cả đều là những tình yêu và cảm xúc sai trái
Anh không muốn có tôi, anh chỉ muốn sự chú ý thôi
Đúng thế, tất cả đều là những tình yêu và cảm xúc sai trái
Anh không thích tôi, anh chỉ muốn sự chú ý thôi

Tôi không phải đồ chơi của anh, đây không phải một cuộc hẹn hò trai gái nữa

Tôi không phải đồ chơi của anh, đây không phải một cuộc hẹn hò trai gái nữa

Tình yêu của anh ẩn giấu trong bầu trời mù mịt
Tôi chẳng bao giờ có thể tìm ra sự thật
Những cái động chạm của anh làm tôi bối rối
Tôi ước gì tôi có thể tin anh


Tất cả đều là những tình yêu và cảm xúc sai trái
Anh không muốn có tôi, anh chỉ thích một sự chăm sóc thôi

Đúng thế, tất cả đều là những tình yêu và cảm xúc sai trái
Anh không muốn có tôi,anh chỉ muốn một sự chăm sóc thôi

Tôi không phải đồ chơi của anh, đây không phải một cuộc hẹn hò trai gái nữa
Tôi không phải đồ chơi của anh, đây không phải một cuộc hẹn hò trai gái nữa

 
×
Quay lại
Top