[Lyrics] I'm Moving On - Rascal Flatts

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I'm Movin' On

I've dealt with my ghosts
And I've faced all my demons
Finally content with the past I regret
I've found you find strength in your moments of weakness
For once, I'm at peace with myself
I've been burdened with blame
Trapped in the past for too long
I'm moving on

I've lived in this place
And I know all the faces
Each one is different
But they're always the same
They mean me no harm
But it's time that I face it
They'll never allow me to change
But I never dreamed home would end up where I don't belong
I'm moving on

I'm moving on
At last I can see
Life has been patiently waiting for me
And I know there's no guarantees
But I'm not alone
There comes a time in everyone's life
When all you can see are the years passing by
And I have made up my mind
That those days are gone

I sold what I could
And packed what I couldn't
Stopped to fill up on my way out of town
I've loved like I should
And lived like I shouldn't
I had to lose everything to find out
Maybe forgiveness will find me somewhere down this road
I'm moving on
I'm movig on
I'm moving on
Tôi đã thỏa hiệp cùng oan hồn
Tôi đã đối mặt với yêu ma
Cưới cùng tôi hài lòng với quá khứ mà tôi đã hối tiếc
Tôi đã tìm thấy em, thấy được sức mạnh trong những lúc em yếu đuối
Một lần, tôi đã ôn hòa với bản thân
Tôi phải gánh lấy trách nhiệm
Và rơi vào cạm bẫy của quá khứ rất lâu
Tôi đang tiến lên

Tôi đã sống nơi đây
Và tôi biết tất cả các khuôn mặt
Mõi người đều khác nhau
Nhưng luôn giống nhau
Họ không hề có ý tổn hại tôi
Đã đến lúc tôi phải đối mặt
Họ sẽ không bao giờ cho phép tôi thay đổi
Nhưng tôi không bao giờ mơ tổ ấm sẽ kết thúc ở nơi mà tôi không thuộc về
Tôi đang cải thiện

Tôi đang đi lên
Cuối cùng tôi cố thể nhận ra
Cuộc sống vẫn kiên nhẫn đợi tôi
Và tôi biết không có gì đảm bảo
Nhưng tôi không hề cô đơn
Mỗi người đều có khoảnh khắc đẹp trong đời
Khi tất cả bạn có thể thấy những năm tháng đã qua
Tôi phải quyết định
Những ngày ấy đã qua

Tôi đã chối bỏ những gì tôi có thể
Và cố nhồi nhét những gì tôi không thể
Thôi không tách mình ra khỏi cuộc sống
Tôi đã yêu như tôi nên làm
và sống như tôi không nên làm
Tôi đã mất mọi thứ để tìm ra
Có lẽ sự tha thứ sẽ giúp tôi tìm ra tôi ở đâu đó trên con đường này
Tôi đang cải thiện
Tôi đang cải thiện
Tôi đang cải thiện 
×
Quay lại
Top