[Lyrics] I'm Lindana And I Wanna Have Fun - Phineas & Ferb OST

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Singers: She's Lindana!
Lindana: I'm Lindana and I wanna have fun!
Singers: She wants to have fun!
Lindana: I'm Lindana and I wanna have fun!
Singers: She's Lindana!
Lindana: I'm Lindana and I wanna have fun!
Singers: She wants to have fun!
Lindana: I wanna, wanna, wanna have

Singers and Lindana together: Fun! Fun! Fun!

Lindana: I'm not Veronica or Allison or Donna!
And I don't wanna scrub the sink or mow the lawn-a!

Singers: She's Lindana!
Lindana: I'm Lindana and I wanna have fun!
Singers: She wants to have fun!
Lindana: I'm Lindana and I wanna have fun!
Singers: She's Lindana!

Lindana: I'm Lindana and I wanna have fun!
Singers: She wants to have fun!
Lindana: I wanna, wanna, wanna have
Singers and Lindana together: Fun! Fun! Fun!
Cô ấy là Lindana
Tôi là Lindana và tôi muốn vui vẻ
Cô ấy muốn vui vẻ
Tôi là Lindana và tôi muốn vui vẻ

Cô ấy là Lindana
Tôi là Lindana và tôi muốn vui vẻ
Cô ấy muốn vui vẻ
Tôi muốn tôi rất muốn
Vui vẻ! Vui vẻ! Vui vẻ

Tôi không phải là Veronica hay Allison hay Donna!
Và tôi không muốn lau chùi bồn rửa hay đống vải !

ĐK


 
×
Quay lại
Top