[Lyrics] Illusion - VNV Nation

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I know it's hard to tell how mixed up you feel
Hoping what you need is behind every door
Each time you get hurt, I don't want you to change
Because everyone has hopes, you're human after all
The feeling sometimes, wishing you were someone else
Feeling as though you never belong
This feeling is not sadness, this feeling is not joy
I truly understand, Please, don't cry now

Please don't go, I want you to stay
I'm begging you please, please don't leave here
I don't want you to hate for all the hurt that you feel
The world is just illusion trying to change you
Please don't go, I want you to stay
I'm begging you please, please don't leave here
I don't want you to hate for all the hurt that you feel
The world is just illusion trying to change you

Being like you are
Well this is something else, who would comprehend?
But some that do, lay claim that
Divine purpose blesses them
That's not what I believe, it doesn't matter anyway
A part of your soul ties you to the next world
Or maybe to the last, I'm still not sure
What I do know is, to use the world is different
As we are to the world but, I guess you would know that
Tôi biết thật là khó khăn để nói lên bạn cảm thấy cần phải pha trộn ra sao
Bạn hi vọng những gì bạn cần là đằng sau mỗi cánh cửa
Mỗi lúc bạn cảm thấy bị tổn thương, Tôi không muốn bạn đổi nó đi
Bởi vì mọi người đã hi vọng, sau hết bạn là con người
Cái cảm giác những lúc nào đó, bạn mong muốn thêm vào một chút nữa
Cảm giác như vậy dù sao bạn cũng không bao giờ thuộc về nó
Cảm giác này là không phải buồn rầu, cũng không phải niềm vui
Tôi thực sự hiểu, Bây giờ xin đừng khóc

Xin đừng đi, tôi muốn bạn ở lại
Tôi đang van xin bạn, xin đừng rời khỏi đây
Tôi không muốn bạn căm ghét với tất cả những tổn thương mà bạn cảm thấy
Thế giới đúng là ảo tưởng khi cố gắng thử biến đổi bạn

Sự sống thích bạn là nó
Tốt thôi đây là một ít thứ thêm vào, ai sẽ hiểu thấu?
Nhưng một ít việc làm đó, chút yêu cầu đó
Những mục đích thiêng liêng được ban phước
Tôi tin đó không là cái gì, dầu sao nó cũng không thành vấn đề
Một bộ phận của những mối ràng buộc linh hồn bạn tới thế giới bên kia
Hoặc có thể tiếp tục kéo dài, Tôi vẫn không chắc chắn
Những gì tôi biết tới làm là, dùng thế giới khác
Gần giống như thế giới của chúng ta, nhưng tôi chắc bạn sẽ biết nó

 

×
Quay lại
Top