[Lyrics] I'll Never Fall In Love Again - Lê Minh & Janice

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I'll Never Fall In Love Again - Lê Minh & Janice

What do you get when you fall in love?
A guy with a pin to burst your bubble
That's what you get for all your trouble
I'll never fall in love again
I'll never fall in love again

What do you get when you kiss a girl
You get enough germs to catch pneumonia
"After you do, shell never phone you"
I'll never fall in love again
I'll never fall in love again

Don't tell me what it's all about
cause I've been there and I'm glad Im out
Out of those chains those chains that bind you
That is why Im here to remind you
I'll Never Fall In Love again

What do you get when you give your heart
You get it all broken up and battered
"Thats what you get, a heart that's shattered"
I'll never fall in love again
I'll never fall in love again

Out of those chains those chains that bind you
That is why Im here to remind you

What do you get when you fall in love?
You only get lies and pain and sorrow
So for at least until tomorrow
I'll never fall in love again
I'll never fall in love again

I'll never fall in love again
I'll never fall in love again
Sẽ Không Bao Giờ Quay Lại Với Tình Yêu - Lê Minh & Janice

Bạn nhận được gì khi đến với tình yêu?
Mối ràng buộc với cây kim làm vỡ tung bong bóng mộng mơ
Đó là điều bạn sẽ thấy cho tất cả lo âu
Sẽ không bao giờ quay lại với tình yêu
Không bao giờ không bao giờ nữa

Bạn sẽ nhận lấy gì khi thơm một cô nàng
Bạn sẽ có đủ mầm mống làm hư lá phổi
Nè sau khi làm thế cô nàng sẽ chẳng gọi cho bạn nữa đâu
Và không bao giờ quay lại với tình yêu
Không bao giờ tôi ngã vào cuộc tình nào nữa

Xin đừng kể với tôi những chuyện yêu đương nữa
Bởi tôi đã trải qua và mừng vui mình đã thóat khỏi nơi đây
Những xích xiềng ràng buộc những gì trói gò bạn
Vậy là tôi ở đây để nhắc nhở bạn
Và tôi cũng không bao giờ quay lại với tình yêu

Bạn được gì khi đem con tim đi dâng hiến
Bạn sẽ nhận lại con tim rạn nứt đau thương
Đó! bạn sẽ nhận lại con tim tan nát đau thương
Và tôi sẽ không bao giờ quay lại với tình yêu
Không bao giờ ngã vào nó nữa

Thóat khỏi những ràng buộc xích xiềng gò bó bạn
Là lí do tôi nhắc bạn nơi đây

Bạn nhận được gì khi đến với tình yêu?
Chỉ chuốc lấy lo âu và nỗi đau lừa dối
Vì thế kể từ nay đến cuối đời
Tôi sẽ không nhào vô cái tình yêu kia nữa
Không bao vờ không bao vờ

Bạn nhận được gì khi đem con tim đi dâng hiến
Bạn sẽ nhận lại con tim rạn nứt đau thương
Đó ! bạn sẽ nhận lại con tim tan nát đau thương
Và tôi sẽ không bao giờ quay lại với tình yêu
Không bao giờ ngã vào nó nữa

Không bao giờ nữa

 
×
Top