[Lyrics] If you were mine - Marcos

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
If You Were Mine
by Marcos Hernandez

Song details
Name If You Were Mine
Artist(s) Marcos Hernandez


Chorus:
If you were mine
I’d be your everything
And you’d be the only thing
That I would ever need
If you were mine
I would tell everyone
That you are the only one
That I could ever want, Ohhhh yeah

Everything I dream about
Everything I talk about
One thing I can't live without
I wanna get closer to you
Can't stand being far away
Knowing that you don’t feel the same way
Watching him bring tears to your eyes

(Chorus)
If you were mine
I'd be your everything
And you'd be the only thing
That I would ever need (ever need)
If you were mine
I would tell everyone
That you are the only one
That I could ever want, Ohhhh yeah

All the words I sing about
All the letters I write about
The only thing I want to hear about
So can I get closer to you
I know there’s someone else
But he is only thinking of himself
Doesn’t make any sense
For you to be lonely

(Chorus)
If you were mine
I'd be your everything
And you'll be the only thing
That I would ever need
If you were mine
I would tell everyone
That you are the only one
That I could ever want, Ohhhh yeah

Let me be the one you share your hopes and dreams with (hopes and dreams with)
You’ll never be alone again cause I will hold you endlessly
Please don’t be afraid to let your broken heart guide you (broken guide you)
Into these open arms that long to surround you, baby...

((chorus 2x))
Nếu em là của tôi

Nếu em là của tôi, tôi sẽ là tất cả của em
Và em sẽ là đièu duy nhất tôi cần
Nếu em là của tôi,tôi sẽ nói với mọi người rằng
Em là người duy nhất mà tôi ao ước

Là tất cả những gì tôi mơ về
Là mọi điều mà tôi nhắc tới
Là nguời mà tôi chẳng thể sống thiếu
Tôi muốn được gần em hơn nữa
Khi tôi chẳng thể chịu mãi ngắm nhìn em xa xôi
Biết rằng em chẳng cảm thấy vậy
Thấy ai kia mang lệ nhòa mi em

Nếu em là của tôi, tôi sẽ là tất cả của em
Và em sẽ là đièu duy nhất tôi cần
Nếu em là của tôi,tôi sẽ nói với mọi người rằng
Em là người duy nhất mà tôi ao ước

Là tất cả lời ca khi tôi cất tiếng hát
Là tất cả ngôn từ khi tôi đặt bút viết về
Điều duy nhất tôi muốn nghe
Vậy liệu tôi có thể gần em hơn không?
Tôi biết em còn có một người khác
Nhưng ai kia chỉ biết nghĩ bản thân
Sẽ chẳng cảm thấy gì
Dẫu đã để em cô đơn

Nếu em là của tôi, tôi sẽ là tất cả của em
Và em sẽ là đièu duy nhất tôi cần
Nếu em là của tôi,tôi sẽ nói với mọi người rằng
Em là người duy nhất mà tôi ao ước

Hãy để tôi làm người em chia sẻ nhưng hy vọng và ước mơ
Em sẽ chẳng bao giờ cô đơn nữa bởi tôi sẽ ôm em mãi mãi
Đừng ngại ngần để con tim vỡ vụn chỉ lối
Vào vòng tay rộng mở ngóng trông được vòng lấy em

Nếu em là của tôi, tôi sẽ là tất cả của em
Và em sẽ là đièu duy nhất tôi cần
Nếu em là của tôi,tôi sẽ nói với mọi người rằng
Em là người duy nhất mà tôi ao ước


 
×
Quay lại
Top