[Lyrics] If You Still Believe (The Legend Of Dragoon OST) - Elsa Raven

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I had a dream that I could fly
I can feel each moment as time goes by
We'd never be too far away
You would always be here, I heard you say

That one day love will fall out from the sky
I never thought
Thought that it would be our last goodbye
(Our last goodbye)
I still can dream

Do you still remember all the time that has gone by
(Do you believe?)
Do you still believe that love can fall out from the sky?
(If you still believe - in love, in me.....do you believe)
If from where you're standing, you can see the sky above
I remember that sweet dream which you told to me
I'll be waiting for you if you still believe in love
(Do you still believe?)

Find a way to bring back yesterday
Find a way to love
I hope you'll stay
When tomorrow becomes today
Love will find a way

I'll be waiting for you, in my heart you are the one
If I cannot find you, I will look up to the sun
(If you still believe - in love, in me.....do you believe)
If from where you're standing, you can see the sky above
I'll be waiting for you, if you still believe in love

Do you believe?
Do you believe?

Do you still remember all the time that has gone by?
Do you still believe that love can fall out from the sky?
If from where you're standing, you can see the sky above
(Do you believe?)
I'll be waiting for you, if you still believe in love

Do you believe?

La la la la la la...

Em đã từng mơ một giấc mơ mà em có thể bay
Em có thể cảm thấy mỗi khoảnh khắc khi thời gian trôi qua
Chúng ta chưa bao giờ xa thật xa
Anh luôn luôn ở đây, em nghe anh nói

Rằng một ngày tình yêu sẽ rơi ra khỏi bầu trời
Em chưa bao giờ nghĩ rằng
Nghĩ rằng nó là lời tạm biệt cuối cùng của chúng ta
(Lời tạm biệt cuối cùng của chúng ta)
Em vẫn có thể mơ

Anh vẩn còn nhớ tất cả thời gian vừa qua
(Anh có tin không?)
Anh vẫn tin rằng tình yêu có thể rơi ra khỏi bầu trời?
(Nếu anh vẩn còn tin - vào tình yêu, vào em...anh có tin không?)
Nếu từ nơi anh đang đứng, anh có thể nhìn thấy bầu trời trên cao
Em nhớ rằng giấc mơ ngọt ngào mà anh nói với em
Em sẽ chờ anh nếu anh vẫn tin vào tình yêu
(Anh vẫn còn tin chứ?)

Tìm một cách để mang lại ngày hôm qua
Tìm một lối cho tình yêu
Em hy vọng anh sẽ ở lại
Khi ngày mai trở thành ngày hôm nay
Tình yêu sẻ tìm thấy lối

Em sẽ đợi anh, trong tim em anh là duy nhất
Nếu em không tìm thấy anh, em sẽ tìm kiếm đến mặt trời
(Nếu anh vẩn còn tin - vào tình yêu, vào em...anh có tin không?)
Nếu từ nơi anh đang đứng, anh có thể nhìn thấy bầu trời trên cao
Em sẽ chờ anh nếu anh vẫn tin vào tình yêu
 

×
Quay lại
Top