[Lyrics] If You Can Afford Me - Katy Perry

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
If you want me, a cherry on top,
The pick of the peck, The crème de la crop.
If you want me you better do better than that tonight.
Oh, Oh.

If you want me, it takes more than a wink,
And more than a drink and more than you think.
If you want me you're gonna have to break the bank, tonight.

'Cause some don't have the patience,
Some call me high-maintenance
But you pay the bill, 'cause, that's the deal.

If you wanna ride, just name your price,
And don't play cheap with your heart
Don't make a bet if you can't write the cheque, for me, for me.
'Cause I can be bought, but you'll pay the cost
If you can afford me

If you want me, I'm not a piece of ass,
A one night stand, a storage she'd
I think you better walk by, tonight
Oh, no.

If you want me, then stop begging
I don't put out for charity
If you want me there's no discount price tonight.

But I don't need your dollar bills
I just want something real
'Cause nothing's free, except a lovin' me

If you wanna ride, just name your price,
And don't play cheap with your heart
Don't make a bet if you can't write the cheque, for me, for me.
'Cause I can be bought, but you'll pay the cost
If you can afford me

If you want me, a cherry on top,
The pick of the peck, the crème de la crop

If you wanna ride, just name your price,
And don't play cheap with your heart
Don't make a bet if you can't write the cheque, for me, for me.
'Cause I can be bought, but you'll pay the cost
If you can afford me

If you wanna ride, just name your price,
And don't play cheap with your heart
Don't make a bet if you can't write the cheque, for me, for me.
'Cause I can be bought, but you'll pay the cost
If you can afford me
Nếu anh muốn em, người con gái tuyệt vời nhất
Hàng tuyển lựa, người thuộc đẳng cấp cao của xã hội đó nha
Nếu anh muốn em, đêm nay anh nên làm tốt hơn thế
Ô, ô.

Nếu anh muốn em, phải tốn công hơn là một cú nháy mắt
Và hơn một cốc rượu mời và hơn cả những gì anh nghĩ
Nếu anh muốn em, anh sẽ phải cướp nhà băng đêm nay

Vì vài người không có sự kiên nhẫn
Một vài người gọi em là một món hàng phải tốn nhiều tiền
Nhưng anh phải trả tiền mà, vì đó là luật chơi

Nếu anh muốn chơi em, chỉ việc đưa ra giá
Và đừng bán rẻ con tim mình
Đừng cá cược nếu anh không thể viết tờ séc cho em
Vì em có thể được mua, nhưng anh sẽ phải trả giá
Nếu như anh có thể mua nổi em

Nếu anh muốn em, em không phải chỉ là một bờ mông
Không phải dân chơi qua đường hay nơi để anh đặt của quý
Em nghĩ đêm nay anh nên bước ngang qua em thôi
Ô, không

Nếu anh muốn em, thì ngừng cầu xin đi
Em không cho từ thiện đâu nhá
Nếu anh muốn em, đêm nay chẳng có giảm giá đâu

Nhưng em không cần mấy tờ bạc của anh
Em chỉ cần điều gì đó thật sự
Vì chẳng có gì là miễn phí, ngoại trừ việc yêu em

[Điệp khúc]

Nếu anh muốn em, người con gái tuyệt vời nhất
Hàng tuyển lựa, người thuộc đẳng cấp cao của xã hội đó nha

[Điệp khúc][x2]

 
×
Top Bottom