[Lyrics] If Only - Hoobastank

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️I thought it wasn't wrong
to hide from you the simple truth
I was scared.
I'd felt it all along
but it hurt too much for me to share

If only I had been less blind
I'd have someone to hold on to

If only I could change your mind
If only I had known
If only I had you

i finally understand
why things have happened
and how it all could go so wrong
will this pain ever end?
cause I don't think I can carry on


If only I had been less blind
I'd have someone to hold on to
If only I could change your mind
If only I had known
If only I had you

If only I had you (X2)

If only I had been less blind

I'd have someone to hold on to (I won't let go)
If only I could could have spoke my mind
If only it were true (we could start brand new)
I know I'd make it through

If only I had you (X3)
Anh không nghĩ rằng mọi thứ đã sai
Khi che giấu em sự thật

Anh đã quá sợ hãi
Anh cảm thấy vậy suốt
Nhưng đau đớn làm sao khi phải chia sẻ nó

Giá như anh bớt mù quáng
Anh sẽ có một người để giữ lấy
Giá như anh có thể thay đổi quyết định em
Giá như anh biết
Giá như anh có em


Cuối cùng anh cũng hiểu
Sao mọi thứ lại xảy ra
Và cách nào chuyện này lại sai lầm thế này
Vết thương này có bao giờ lành chăng?
Vì anh không nghĩ rằng mình có thể chịu đựng nữa

Giá như anh bớt mù quáng
Anh sẽ có một người để giữ lấy
Giá như anh có thể thay đổi quyết định em

Giá như anh biết
Giá như anh có em

Giá mà anh có em (x2)

Giá như anh bớt mù quáng
Anh sẽ có một người để giữ lấy (anh sẽ không ra đi)
Giá như anh có thể nói lên tâm tư mình
Giá như mọi thứ là sự thật (chúng ta có thể khởi đầu hoàn toàn mới)
Anh biết là anh sẽ vượt qua


Giá mà anh có em (x3)


 
×
Quay lại
Top