[Lyrics] If I Could fly - Helloween

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
No fear, no pain
Nobody left to blame
I'll try alone
Make destiny my own
I learn to free my mind
Myself I now must find
Once more
Once more
If I could fly
Like the king of the sky
Could not tumble nor fall
I would picture it all
If I could fly
See the world through my eyes
Would not stumble nor fail
To the heavens I sail
If I could fly
So here I am
In solitude I stand
I've got dreams inside
I need to realize
My faith has grown
No fear of the unknown
No more
No more
If I could fly
Like the king of the sky
Could not tumble nor fall
I would picture it all
If I could fly
See the world through my eyes
Would not stumble nor fail
I could ravage my jail
If I could fly
If I could, if I could, fly
If I could, if I could, fly
If I could, if I could fly
Like the king of the sky
Could not tumble nor fall
I would picture it all
If I could fly
See the world through my eyes
Would not stumble nor fail
To the heavens I sail
If I could fly
Like the king of the sky
Could not tumble nor fall
I would picture it all
If I could fly
See the world through my eyes
Would not stumble nor fail
I could ravage my jail
If I could fly
Chẳng còn những nỗi sợ hãi hay những nỗi đau
Cũng còn ai mà hờn trách
Chỉ một mình tôi sẽ cố gắng tìm ra cho mình một lẽ sống
Tìm ra sự thanh thản cho tâm hồn
Và tìm ra cái tôi của bản thân mình
Một lần nữa
Giá như tôi có thể bay như một vị vua của bầu trời
Và không bao giờ ngã xuống
Tôi sẽ vẽ tất cả
và giá như tôi có thể bay
Ngắm nhìn thế giới này trong đôi mắt tôi
Và cập bến ở thiên đường
Giá như tôi có thể bay
Thì giờ đây , vào lúc này
Tôi đứng một mình với những giấc mơ hằng ấp ủ
Tôi cần nhận ra rằng tôi đang có một niềm tin lớn dần
Chẳng còn sợ hãi những điều chưa biết
Không một chút nào ...
Giá như tôi có thể bay
Không vấp ngã
Tôi sẽ phá tan đi sự tù túng vốn có
Nếu như tôi có thể bay ...

 
×
Quay lại
Top