[Lyrics] Ich Bin Nicht Ich/ I Am Not Me - Tokio Hotel

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
ICH BIN NICHT ICH

Meine augen schaun mich müde an und finden keinen trost
Ich kann mich nich' mehr mit anseh'n - Bin ichlos
Alles was hier mal war - Kann ich nich' mehr in mir finden
Alles weg - Wie im wahn
Seh ich mich immer mehr verschwinden

[Chorus]
Ich bin nich' ich wenn du nich' bei mir bist - Bin ich allein
Und das was jetzt noch von mir übrig ist - Will ich nich' sein
Draußen hängt der himmel schief
Und an der wand dein abschiedsbrief
Ich bin nich' ich wenn du nich' bei mir bist - Bin ich allein

Ich weiß nich' mehr, wer ich bin -
Und was noch wichtig ist
Das ist alles irgendwo, wo du bist
Ohne dich durch die nacht -
Ich kann nichts mehr in mir finden
Was hast du mit mir gemacht
Ich seh mich immer mehr verschwinden

[Chorus]
Ich bin nich' ich wenn du nich' bei mir bist - Bin ich allein
Und das was jetzt noch von mir übrig ist - Will ich nich' sein
Draußen hängt der himmel schief
Und an der wand dein abschiedsbrief
Ich bin nich' ich wenn du nich' bei mir bist - Will ich nicht mehr sein

Ich lös mich langsam auf
Halt mich nich' mehr aus
Ich krieg dich einfach nich' mehr aus mir raus
Egal wo du bist - Komm und rette mich

[Chorus]
Ich bin nich' ich wenn du nicht bei mir bist - Bin ich allein
Und das was jetzt noch von mir übrig ist - Will ich nich' sein
Draußen hängt der himmel schief
Und an der wand dein abschiedsbrief
Ich bin nich' ich wenn du nich' bei mir bist - Will ich nicht mehr sein

Will ich nicht mehr sein
Will ich nicht mehr sein

English Translation

My eyes look tiredly on
And find no comfort
I cannot look anymore
-I lost myself
Everything that was here
-I cannot find in me
Everything away
-As in the illusion
I see myself disappearing even more

I am not me when you are not with me
-I am alone
And that of me which remains
-I don’t want to be
Outside the sky hangs crooked
And your farewell letter on the wall
I am not me when you are not with me

-I am alone
I don’t know who I am anymore
- and what is still important
That everything is somewhere,
Where you are
Without you through night
- I cannot find in me
What you have done with me,
I see myself disappearing even more

I am not me when you are not with me
-I am alone
And that of me which remains
-I don’t want to be
Outside the sky hags crooked
And your farewell latter on the wall

I am not me when you are not with me
-I don’t want to be anymore
I slowly lost myself
When you didn’t hold me anymore
I will catch you.
simply don’t leave me
Who cares where you are-
Come and rescue me,
I am not me when you are not with me

-I am alone
And that of me remains
-I don’t want to be
Outside the sky hands crooked
And your farewell letter on the wall

I am not me when you are not with me
-I don’t want to be anymore
I don’t want to be anymore
I don’t want to be anymore
Tôi không là tôi

Đôi mắt tôi trông mệt nhọc
và không tìm thấy chút thư thái nào
Tôi không thể tìm kiếm nữa
Tôi đánh mất chính mình
Mọi thứ là ở đây
Nhưng tôi không thể tìm thấy trong tôi
Mọi thứ xa cách
như trò ảo tưởng
Thậm chí tôi còn thấy bản thân mình biến mất nữa

[Điệp khúc]
Tôi không là tôi khi em không bên tôi
Tôi lạc lõng
Và đó là một tôi còn lại
Tôi không muốn mình như thế
Bầu trời ngoài kia treo cong vòm
Và lá thư từ biệt của em ở trên tường
Tôi không là tôi khi em không bên tôi

Tôi chơ vơ
Tôi không rõ tôi là ai nữa
Và điều gì còn là quan trọng nữa
Rằng mọi thứ ở đâu đó
Nhưng em nơi đâu
Vắng em suốt đêm dài
Tôi không thể tìm thấy trong tôi
Em đã làm gì với tôi thế
Thậm chí tôi còn thấy bản thân mình biến mất nữa

[Điệp khúc]

Tôi không là tôi khi em không bên tôi
Tôi không muốn thành như thế nữa
Dần dần tôi đánh mất chính mình
Khi em đã không còn ôm tôi nữa
Tôi sẽ bắt lấy em
Đơn giản nào, đừng rời bỏ tôi
Ai quan tâm em ở đâu
Hãy đến và cứu rỗi tôi
Tôi không là tôi khi em không bên tôi

[Điệp khúc]

Tôi không là tôi khi em không kề bên
Tôi không muốn thành như thế nữa
[x3]


 

×
Quay lại
Top