[Lyrics] I Understand - Herman's Hermits

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

I understand just how you feel
Your love for me, why not be mine?
It's over now but it was grand
I understand, I understand

If you ever change your mind
Come back to me and you will find
Me waiting there, at your command
I understand, I understand

I miss you so, please believe me when I tell you
I just can't stand to see you go
You know

If you ever change your mind
Come back to me and you will find
Me waiting there at your command
I understand, I understand

SPOKEN: "I understand just how you feel. Let bygones be bygones. But always
remember I love
you, I love you, I love you."

(We'll sip a cup of wine, my dear, for Auld Lang Syne )
I understand
Anh hiểu em cảm giác như thế nào
Tình yêu em dành cho anh, sao không là của anh?
Dù cho tình yêu đã qua đi nhưng nó thật tuyệt vời
Anh hiểu, anh hiểu

Nếu em có bao giờ thay đổi suy nghĩ
Trở về với anh và em sẽ thấy rằng
Anh đang chờ ở đây, chờ mệnh lệnh của em
Anh hiểu, anh hiểu

Anh nhớ em rất nhiều, xin hãy tin khi anh bảo em rằng
Anh không thể chịu đựng khi nhìn thấy em ra đi
Em biết không

Nếu em có bao giờ thay đổi suy nghĩ
Trở về với anh và em sẽ thấy rằng
Anh đang chờ ở đây, chờ mệnh lệnh của em
Anh hiểu, anh hiểu

Nói: "Anh hiểu em cảm thấy như thế nào. Hãy để những điều đã qua đi lùi vào quá khứ. Nhưng hãy luôn nhớ rằng anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em."

(Chúng ta sẽ uống cạn ly rượu, em ơi, cho những thời khắc đã qua *)
Anh hiểu

---
Auld Lang Syne: tiếng Anh cổ = Old Long Time

 

×
Quay lại
Top