[Lyrics] I Still Miss You - Keith Anderson

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I've changed the presets in my truck
so those old songs don't sneak up
they still find me and remind me
yeah you come back that easy
try restaurants I've never been to
order new things off the menu
that I never tried cause you didn't like
two drinks in you were by my side

I've talked to friends
I've talked to myself
I've talked to God
I prayed liked hell but I still miss you
I tried sober I tried drinking
I've been strong and I've been weak
and I still miss you
I've done everything move on like I'm supposed to
I'd give anything for one more minute with you
I still miss you
I still miss you baby

I never knew til you were gone
how many pages you were on
it never ends I keep turning
and line after line and you are there again
I dont know how to let you go
you are so deep down in my soul
I feel helpless so hopeless
its a door that never closes
no I don't know how to do this

I've talked to friends
I've talked to myself
I've talked to God
I prayed liked hell but I still miss you
I tried sober I tried drinking
I've been strong and I've been weak
and I still miss you
I've done everything
move on like I'm supposed to
I'd give anything for one more minute with you
I still miss you yeah

I've talked to friends
I've talked to myself
I've talked to God
I prayed liked hell but I still miss you
I tried sober I tried drinking
I've been strong and I've been weak
and I still miss you
I've done everything
move on like I'm supposed to
I'd give anything for one more minute with you
I still miss you yeah

I still miss you
I still miss you...... yeah.... yeah.....
Anh đã đổi những chế độ cài đặt trước đây trong xe tải
Để những bài hát cũ không còn trỗi lên nữa
Chúng vẫn tìm thấy anh và nhắc nhở anh
Ừ, hình bóng em trở về thật dễ dàng
Đi những quán ăn anh chưa bao giờ đến
Gọi những món mới ngoài thực đơn
Những món anh chưa từng ăn vì em không thích
Hai ly rượu vì em đang được đặt cạnh anh

Anh đã nói chuyện với bạn bè
Anh đã nói chuyện với chính mình
Anh đã nói chuyện với Chúa
Anh cầu nguyện quá chừng nhưng anh vẫn nhớ em
Anh cố tỉnh táo, anh cố say xỉn
Anh đã mạnh mẽ và anh đã yếu đuối
Và anh vẫn nhớ em
Anh đã làm mọi thứ để tiếp tục sống như anh phải thế
Anh đã đánh đổi bất cứ gì chỉ để ở bên em thêm một phút
Anh vẫn nhớ em
Anh vẫn nhớ em, em ơi

Anh chưa bao giờ biết cho tới khi em ra đi
Bao nhiêu trang sách em hiển hiện ở đó
Chẳng bao giờ ngừng, anh cứ giở sách
Và từng dòng một và em lại xuất hiện
Anh không biết làm sao để em ra đi (khỏi tâm trí)
Em đã in sâu vào trong tâm hồn anh
Anh cảm thấy bất lực, thật vô vọng
Đó là một cánh cửa chẳng bao giờ đóng lại
Không, anh không biết làm sao mà làm được điều này đây

Anh đã nói chuyện với bạn bè
Anh đã nói chuyện với chính mình
Anh đã nói chuyện với Chúa
Anh cầu nguyện quá chừng nhưng anh vẫn nhớ em
Anh cố tỉnh táo, anh cố say xỉn
Anh đã mạnh mẽ và anh đã yếu đuối
Và anh vẫn nhớ em
Anh đã làm mọi thứ để tiếp tục sống như anh phải thế
Anh đã đánh đổi bất cứ gì chỉ để ở bên em thêm một phút
Anh vẫn nhớ em
[x2]

Anh vẫn nhớ em
Anh vẫn nhớ em... ừ... ừ

 
×
Quay lại
Top