[Lyrics] I Run To You - Lady Antebellum

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️I run from hate
I run from prejudice
I run from pessimists
But I run too late

I run my life
Or is it running me?
Run from my past

I run too fast
Or too slow it seems

When lies become the truth
That's when I run to you

[Chorus]
This world keeps spinning faster
To a new disaster, so I run to you
I run to you, Baby


When it all starts coming undone
Baby, you're the only one I run to
I run to you

We run on fumes
Your life and mine
Like the sands of time
Slippin' right on through


Our love's the only truth
That's why I run to you

[Chorus]
This world keeps spinning faster
To a new disaster, so I run to you
I run to you, Baby

When it all starts coming undone
Baby, you're the only one I run to

I run to you

Oh oh, oh I run to you

Oh oh, oh I run to you
I'll run to you girl
Oh Oh

I always run to you
Run to you
Tôi chạy trốn khỏi sự căm ghét
Tôi chạy trốn khỏi thành khiến
Tôi chạy trốn khỏi bi quan
Nhưng chạy trốn quá muộn

Tôi điều khiển cuộc sống của tôi
Hay nó đang điều kiển tôi?
Chạy trốn quá khứ

Tôi chạy quá nhanh
Hay dường như quá chậm

Khi điều dối trá trở thành sự thật
Đó là khi tôi chạy tới bên em

[Điệp khúc]
Thế giới này cứ quay nhanh hơn
Tới một thảm họa mới, vì thế tôi chạy tới bên em
Tôi chạy tới bên em, em yêu


Khi tất cả mọi chuyện đều dang dở
Em yêu, em là người duy nhất tôi chạy tới
Tôi chạy tới bên em

Chúng ta chạy trên khói
Cuộc sống của em và anh
Như cát bụi thời gian
Đang trôi tuột qua


Tình yêu chúng là là sự thật duy nhất
Đó là lý do anh chạy đến bên bên em

[Điệp khúc]
Thế giới này cứ quay nhanh hơn
Tới một thảm họa mới, vì thế tôi chạy tới bên em
Tôi chạy tới bên em, em yêu

Khi tất cả mọi chuyện trở thành dang dở
Em yêu, em là người duy nhất tôi chạy tới

Tôi chạy tới bên em

Ôi tôi chạy tới bên em

Oh oh oh tôi chạy tới bên em
Tôi sẽ tới bên em, em yêu
Oh oh

Tôi luôn chạy về phía em
Chạy tới bên em


 
×
Quay lại
Top