[Lyrics] I Miss My Friend - Mario

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532








Home alone I can't get no sleep
A Martin marathon's on tv
And Cole is funny but there's no one here
To laugh but me
And it really hurts cause girl you should be
Sitting with your head in my lap watching
And it's gotten to the point
I can't even enjoy nothing without you

I miss the laughter
And the nights we talked til dawn
The morning afters
Holding you inside my arms
And the sound when we be making love
And the passion that we thought would never end
But most of all I miss my friend

Driving in my car up some street
With no one in the passenger seat
And no one to fight with me
Bout what station is playing
And Kelly Clarkson's on the radio
I'm so sick cause we can't fight no more
And though I hate this song
I can't help but sing along
It's the closest thing I have to you

I miss the laughter
And the nights we talked til dawn
The morning afters
Holding you inside my arms
And the sound when we be making love
And the passion that we thought would never end
But most of all I miss my friend

And even though the love we had is gone
I'll still remember the good times
While I live my life yours will go on
Yes time will pass
But the love we had will last
I miss you baby

I miss the laughter
And the nights we talked til dawn
The morning afters
Holding you inside my arms
And the sound when we be making love
And the passion that we thought would never end
But most of all I miss my friend
(Repeat once)
Ở nhà một mình anh chẳng đánh được giấc ngủ nào
Cuộc thi ma-ra-tông Martin trên Ti vi
Và Cole thật vui nhộn nhưng chẳng có lấy ai ở đây
Để nói cười ngoài mình tôi
Và thật tổn thương vì cô gái em nên
Ngồi dựa đầu vào lòng anh cùng theo dõi
Và giờ dẫn tới điểm mấu chốt
Là anh chẳng thể thưởng thức gì cả mà thiếu em.

Anh nhớ tiếng cười
Và những đêm chúng ta trò chuyện mãi đến rạng đông
Sáng hôm sau
Ôm lấy em trong vòng tay anh
Và những âm thanh khi chúng ta đang làm tình
Và niềm đam mê mà chúng ta nghĩ sẽ chẳng bao giờ kết thúc
Nhưng hầu như tất cả là anh nhớ người bạn của anh.

Lái xe qua vài con con đường
Mà chẳng có một ai ở ghế khách
Và chẳng có ai để tranh giành với anh
Đài đang phát sóng
Và Kelly Clarkson đang hát trên đài
Anh phát ốm vì chúng ta chẳng thể cãi nhau nữa
Và dù anh không thích bài hát này
Anh không thôi hát theo
Đó là điều gần gũi nhất anh có với em.

Anh nhớ tiếng cười
Và những đêm chúng ta trò chuyện mãi đến rạng đông
Sáng hôm sau
Ôm lấy em trong vòng tay anh
Và những âm thanh khi chúng ta đang làm tình
Và niềm đam mê mà chúng ta nghĩ sẽ chẳng bao giờ chấm dứt
Nhưng hầu như tất cả là anh nhớ người bạn của anh.

Và mặc dù chuyện tình ta đã ra đi
Anh sẽ vẫn nhớ đến những lúc vui vẻ
Lúc anh sống đời mình thì đời em sẽ tiếp tục

Vâng thời gian sẽ trôi đi
Nhưng tình yêu ta đã có sẽ tồn tại
Anh nhớ em, cưng ơi!

Anh nhớ tiếng cười
Và những đêm chúng ta trò chuyện mãi đến rạng đông
Sáng hôm sau
Ôm lấy em trong vòng tay anh
Và những âm thanh khi chúng ta đang làm tình
Và niềm đam mê mà chúng ta nghĩ sẽ chẳng bao giờ chấm dứt
Nhưng hầu như tất cả là anh nhớ người bạn của anh.
(Lặp lại một lần)

 
×
Top