[Lyrics] I Miss Missing You - The Rescues

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I used to wish away your memory every night
Trying to erase the lines you've drawn
But suddenly you've faded almost out of sight
Now you're going, going, gone

Why did I try
So hard to let you
When deep down I don't know
If I am really ready to say goodbye
Now what am I gonna hold on to
I miss missing you

I always felt so comforted by loneliness
If nothing else it filled the space
Now that I'm over you
I'm left with emptiness
And nothing to take it's place

Why did I try
So hard to let you
When deep down I don't know
If I am really ready to say goodbye
Now what am I gonna hold on to
I miss missing you

You smiled on every strangers face that I saw
Now I have to concentrate to remember you at all
Why did I try
So hard to let you
When deep down I don't know
If I am really ready to say goodbye
Now what am I gonna hold on to
I miss missing you

Yes I do
I miss missing you
Em đã từng mong quên đi kỷ niệm về anh hằng đêm
Cố gắng bôi xoá đi đường nét anh đã vẽ
Nhưng đột nhiên anh tan biến đi không vết dấu
Giờ thì anh đi, đi, đi mất rồi

Tại vì sao em cứ cố níu kéo anh
Khi mà trong thâm tâm em lại không biết
Nếu như em thực sự sẵn sàng để nói lời từ biệt
Thì giờ đây những gì em làm là giữ lấy
Em đang nhớ, nhớ nhung anh

Trong cô đơn, anh luôn cảm thấy được an ủi
Nếu như không có gì khác lấp đầy khoảng trống
Giờ thì anh còn hơn cả em
Anh ra đi cùng với sự trống rỗng
Và chẳng có gì xảy đến

Tại vì sao em cứ cố níu kéo anh
Khi mà trong thâm tâm em lại không biết
Nếu như em thực sự sẵn sàng để nói lời từ biệt
Thì giờ đây những gì em làm là giữ lấy
Em đang nhớ, nhớ mong anh

Anh đã mỉm cười với từng gương mặt xa lạ mà em đã thấy
Giờ thì em phải tập trung để nhắc nhớ anh luôn
Tại vì sao em cứ cố níu kéo anh
Khi mà trong thâm tâm em lại không biết
Nếu như em thực sự sẵn sàng để nói lời từ biệt
Thì giờ đây những gì em làm là giữ lấy
Em đang nhớ, nhớ nhung anh
 
×
Top Bottom