[Lyrics] I Like To Eat Apples And Bananas - Unknown

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Apples And Bananas

I like eat eat eat apples and bananas
I like eat eat eat apples and bananas
I like to ate ate ate epples and benenes
I like to ate ate ate epples and benenes

I like eat eat eat epples and benenes
I like eat eat eat epples and benenes
I like to ite ite ite ipples and bininis
I like to ite ite ite ipples and bininis

I like to ote ote ote oplles and bononos
I like to ote ote ote oplles and bononos
I like to ute ute ute upples and bununus
I like to ute ute ute upples and bununus
Những quả táo và Chuối

Tôi thích ăn ăn ăn táo và chuối
Tôi thích ăn ăn ăn táo và chuối
Tôi thích ăn ăn ăn táo và chuối
Tôi thích ăn ăn ăn táo và chuối

Tôi thích ăn ăn ăn táo và chuối
Tôi thích ăn ăn ăn táo và chuối
Tôi thích ăn ăn ăn táo và chuối
Tôi thích ăn ăn ăn táo và chuối

Tôi thích ăn ăn ăn táo và chuối
Tôi thích ăn ăn ăn táo và chuối
Tôi thích ăn ăn ăn táo và chuối
Tôi thích ăn ăn ăn táo và chuối

 

×
Quay lại
Top