[Lyrics] I Didn't Know My Own Strength - Whitney Houston

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lost touch with my soul
I had no where to turn
I had no where to go
Lost sight of my dream,
Thought it would be the end of me
I thought I’d never make it through
I had no hope to hold on to,
I thought I would break

I didn’t know my own strength
And I crashed down, and I tumbled
But I did not crumble
I got through all the pain
I didn’t know my own strength
Survived my darkest hour
My faith kept me alive
I picked myself back up
Hold my head up high
I was not built to break
I didn’t know my own strength

Found hope in my heart,
I found the light to life
My way out of the dark
Found all that I need
Here inside of me
I thought I’d never find my way
I thought I’d never lift that weight
I thought I would break

I didn’t know my own strength
And I crashed down, and I tumbled
But I did not crumble
I got through all the pain
I didn’t know my own strength
Survived my darkest hour
My faith kept me alive
I picked myself back up
Hold my head up high
I was not built to break
I didn’t know my own strength

There were so many times I
Wondered how I’d get through the night I
Thought took all I could take

I didn’t know my own strength
And I crashed down, and I tumbled
But I did not crumble
I got through all the pain
I didn’t know my own strength
Survived my darkest hour
My faith kept me alive
I picked myself back up
Hold my head up high
I was not built to break
I didn’t know my own strength
Đánh mất linh hồn mình,
tôi không còn nơi nào để quay về,
cũng không còn nơi nào để đi.
Không còn nhìn thấy giấc mơ của đời mình,
tôi nghĩ rằng thế là hết,
tôi sẽ không bao giờ vượt qua.
Tôi đã không còn chút hy vọng nào để gượng dậy,
tôi đã nghĩ mình sẽ sụp đổ.

Tôi đã không biết mình có thể đứng dậy
và tôi đã đâm sầm xuống, tôi đã sụp đổ.
Nhưng tôi không sụp đổ,
tôi đã vượt qua tất cả nỗi đau.
Tôi đã không biết mình có thể đứng dậy.
Tôi đã trải qua những giờ khắc đen tối nhất của đời mình.
Niềm tin đã lôi tôi sống lại.
Tôi đã tìm lại được chính mình.
Ý chí tôi vẫn đứng vững.
Tôi không thể để mình sụp đổ như thế.
Tôi đã không biết mình có thể đứng dậy.

Tìm thấy hi vọng trong trái tim,
tôi đã tìm thấy ánh sáng cho đời mình,
con đường giúp tôi thoát khỏi bóng tối,
nhận thấy tất cả những gì tôi cần đang ở bên trong mình.
Tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ tìm thấy lối thoát.
Tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ vượt qua được,
tôi sẽ sụp đổ.

Tôi đã không biết mình có thể đứng dậy
và tôi đã đâm sầm xuống, tôi đã sụp đổ.
Nhưng tôi không sụp đổ,
tôi đã vượt qua tất cả nỗi đau.
Tôi đã không biết mình có thể đứng dậy.
Tôi đã trải qua những giờ khắc đen tối nhất của đời mình.
Niềm tin đã lôi tôi sống lại.
Tôi đã tìm lại được chính mình.
Ý chí tôi vẫn đứng vững.
Tôi không thể để mình sụp đổ như thế.
Tôi đã không biết mình có thể đứng dậy.

Không biết bao nhiêu lần
tôi tự hỏi làm sao tôi có thể vượt qua được cái bóng tối
đã lấy đi tất cả những gì tôi có.

Tôi đã không biết mình có thể đứng dậy
và tôi đã đâm sầm xuống, tôi đã sụp đổ.
Nhưng tôi không sụp đổ,
tôi đã vượt qua tất cả nỗi đau.
Tôi đã không biết mình có thể đứng dậy.
Tôi đã trải qua những giờ khắc đen tối nhất của đời mình.
Niềm tin đã lôi tôi sống lại.
Tôi đã tìm lại được chính mình.
Ý chí tôi vẫn đứng vững.
Tôi không thể để mình sụp đổ như thế.
 
×
Top Bottom