[Lyrics] I Decide - Lindsay Lohan

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Don't think that you can tell me what to think
I'm the one who knows what's good for me
And I'm stating my independence
Gonna take the road I'm gonna take
And I'm gonna make my own mistakes
It's my life

I decide

I decide how I live
I decide who I love
The choice is mine
And no one gets to make my mind up
I decide
I decide where I go
What I need, who I know
I'm the one who's running my life
I decide

I decide

Don't think you're ever going to hold me down
Couldn't do it then, can't do it now
I'm kicking down all the fences
Gonna do it all and do too much
And if I mess the whole thing up, it's my ride

I decide
I decide how I live

I decide who I love
The choice is mine
And no one gets to make my mind up
I decide
I decide where I go
Where I sleep, who I know
I'm the one who's running my life
I decide
I decide


I'm taking my own chances
I'm finding my own answers
WRONG:Come lonely and soaring to me (still iffy about this line)
RIGHT: I'm only answering to me
And that's the way it's gonna be

I decide, oh yeah yeah yeah
I decide, I decide


I decide how I live
I decide who I love
The choice is mine
And no one gets to make my mind up
I decide
I decide where I go
Where I sleep, who I know
I'm the one who's running my life
I decide

I decide

I decide how I live
I decide who I love
The choice is mine
And no one gets to make my mind up
I decide

Đừng nghĩ rằng bạn có thể chỉ cho tôi nên nghĩ gì
Tôi là người duy nhất biết những gì tốt nhất cho chính mình
Và tôi đang nghĩ đến độc lập của riêng mình đấy
Tôi sẽ đi trên con đường mình chọn
Và tôi sẽ tự tạo sai lầm của mình
Và đây là cuộc sống của riêng tôi
Tôi quyết định vậy rồi


Tôi quyết định cách mình sống
Tôi quyết định người mình yêu
Đó là lựa chọn của chính tôi
Và không ai có thể điều khiển được tôi
Tôi quyết định vậy rồi
Tôi quyết định nơi mình sẽ đến
Tôi quyết định những gì tôi cần và ai tôi biết
Tôi là người lẩn trốn cuộc đời mình

Tôi quyết định vậy rồi
Tôi quyết định vậy rồi

Đừng nghĩ bạn có thể làm tôi vấp ngã
Bạn mãi mãi không thể làm vậy được
Tôi đá sập những rào cản xung quanh
Tôi sẽ làm như vậy đấy
Và nếu tôi lộn xộn trong một mới bòng bong
Thì đó là cuộc chơi của tôi

Tôi quyết định vậy rồi

Tôi quyết định cách mình sống
Tôi quyết định người mình yêu
Đó là lựa chọn của chính tôi
Và không ai có thể điều khiển được tôi
Tôi quyết định vậy rồi
Tôi quyết định nơi mình sẽ đến
Tôi quyết định những gì tôi cần và ai tôi biết

Tôi là người lẩn trốn cuộc đời mình
Tôi quyết định vậy rồi
Tôi quyết định vậy rồi

Tôi đang tận dụng cơ hội của chính mình
Và tôi tự tìm kiếm câu hỏi của mình
Trả lời cho chính bản thân
Và đó là cách sẽ xảy ra
Tôi quyết định vậy rồi

Oh yeah
Tôi quyết định vậy rồi
Tôi quyết định vậy rồi

Tôi quyết định cách mình sống
Tôi quyết định người mình yêu
Đó là lựa chọn của chính tôi
Và không ai có thể điều khiển được tôi
Tôi quyết định vậy rồi

Tôi quyết định nơi mình sẽ đến
Tôi quyết định những gì tôi cần và ai tôi biết
Tôi là người lẩn trốn cuộc đời mình
Tôi quyết định vậy rồi
Tôi quyết định vậy rồi

 

×
Quay lại
Top