[Lyrics] I Can Hardly Breathe - Chester Bennington

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
The sky opens wide
swallowing again
once I am insinde
I'm lost and can't pretend
these pictures in my mind
are not a part of me
these memories hold me tight

'til I can hardly breathe
(breathe,breathe,breathe,breathe,breathe)
I can hardly breathe
(breathe,breathe,breathe,breathe,breathe)
I can hardly stop the memories

nothing I can say or do
will take away what I've been through
what you were is what I\'ve come to be

nothing you can say to me
will take away these memories
what you were is what I've come to be..
Bầu trời rộng mở
Lại phải gắng thêm lần nữa
Một lần, tôi bên trong đó
Tôi lạc mất và chẳng thể giả bộ điều gì
Những hình ảnh này trong tâm trí tôi
Chẳng phải một phần trong tôi
Những kí ức này bóp chặt tôi

Cho tới khi tôi có thể khó khăn trút hơi thở
(Thở x 6)
Tôi có thể gắng sức trút hơi thở
(Thở x 6)
Có thể có gắng ngăn lại những kí ức kia

Chẳng có điều gì tôi không thể nói hay làm
Sẽ đẩy đi thật ca những gì tôi đã trải qua
Những thứ là bạn là những thứ tôi đã từng trở thành

Chẳng điều gì bạn có thể nói với tôi
Sẽ đẩy đi xa những kí ức này
Những thứ là bạn là những thứ tôi đã từng trở thành

 
×
Top Bottom