[Lyrics] Hurricanes And Suns - Tokio Hotel

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Love is a game for everyone
But this is you and me
We had a thousand lives in one
We had hurricanes and suns
Hey, don't you know
We've just begun

Come pain, come hurt
See the halo, ha-ha- halo
Come pain, come hurt
See the halo, ha- ha- halo
Hey hey hey, hey hey hey

The first in the world that understand
Are the last that feel we live
It's a melancholic time
But together we'll be fine
Hey, let's go with a smile
In to the, in to the end

Come pain, come hurt
See the halo, ha- ha- halo
Come pain, come hurt
See the halo, ha- ha- halo
Hey hey hey, hey hey hey
See the halo, ha- ha- halo
Hey hey hey, hey hey hey
See the halo, ha- ha- halo

Don’t you know the end of time
We are moving alone in the halo, halo
Alive and dead, alive and dead, alive and dead
See the halo
Alive and dead, alive and dead, alive and dead
See the halo
Halo, halo, come pain, come hurt
See the halo, halo

Heyyy, we follow the halo
Heyyy, we follow the halo
'til the sun won't shine, to the end of time
See the halo, ha- ha- halo
'til the sun won't shine, to the end of time
See the halo, ha- ha- halo

Come pain, see the halo, ha- ha- halo
Come hurt, see the halo, ha- ha- halo
Hey hey hey
Tình yêu là trò chơi cho tất cả mọi người
Nhưng đây là anh và em
Chúng ta có hàng ngàn mạng trong một lượt
Chúng ta có những cơn bão và mặt trời
Này, em biết không
Chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi

Đến với nỗi đau, đến với tổn thương
Nhìn thấy ánh hào quang, ánh-ánh-hào quang
Đến với nỗi đau, đến với tổn thương
Nhìn thấy ánh hào quang, ánh-ánh-ánh hào quang
Hey, hey, hey, hey, hey, hey

Người đầu tiên hiểu được
Là người cuối cùng cảm thấy sự tồn tại của ta
Đó là khoảng thời gian u ám
Nhưng cùng nhau chúng ta sẽ ổn thôi
Này hãy bước đi với một nụ cười
Đi vào kết thúc

Đến với nỗi đau, đến với tổn thương
Nhìn thấy ánh hào quang, ánh-ánh-hào quang
Đến với nỗi đau, đến với tổn thương
Nhìn thấy ánh hào quang, ánh-ánh-ánh hào quang
Hey, hey, hey, hey, hey, hey
Nhìn thấy ánh hào quang, ánh-ánh-ánh hào quang
Hey, hey, hey, hey, hey, hey
Nhìn thấy ánh hào quang, ánh-ánh-ánh hào quang

Em có biết tận cùng của thời gian
Ta đang đơn độc bước đến nơi hào quang kia
Sống và chết, sống và chết, sống và chết
Nhìn thấy ánh hào quang
Sống và chết, sống và chết, sống và chết
Nhìn thấy ánh hào quang
Hào quang, hào quang đến với nỗi đau thương
Nhìn thấy ánh hào quang

Heey, ta theo ánh hào quang
Heey, ta theo ánh hào quang
Đến khi mặt trời ngừng sáng, đến khi thời gian ngưng trôi
Nhìn thấy được hào quang
Đến khi mặt trời ngừng sáng, đến khi thời gian ngưng trôi
Nhìn thấy được hào quang

Đến với nỗi đau, thấy hào quang, hào-hào-hào quang
Đến với tổn thương, thấy hào quang, hào-hào-hào quang
Hey hey hey

 
×
Quay lại
Top