[Lyrics] Hurricane Jane - Black Kids

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Jane, I've made it plain,
Although I'm faded as a ghost:
I want you here inside me.
Say the word.
Oh, you've been playing nice,
But I can see it in your eyes,
You're thinking, "Christ.
He's everybody's girl."

You can't spend the night...

Jane, I've seen you at the club.
You were tearin' up the rug
With no regard for form.
You're such a brute!
You had a ready elbow
For the girls you hate
Or just don't know.
You head-butt me,
Cos you thought it was cute.

You can't spend the night...
Yes, I'm sure you're right.
You can't spend the night...
Yeah, I'm sure you're right.
You can't spend the night...
Yes, I'm sure you're right.
But we could spend the night together.
Or alone. That would be better.

It's Friday night and I ain't got nobody.
Oh, what's the use of making a bed?
I took something and it feels like karate;
It's kicked me down and left me for dead.(*)
It's Friday night and I ain't got nobody,
So what's the use of pulling a shape?
I put what I want, when I want, in my body.
I'm never gonna give what I take.

Jane, I've seen the pain you've dealt.
You've been with all my friends.
You tell me guard my heart,
I might get hurt.
No doubt you'll hurt my feelings,
And it's a given I'll be kneeling.(**)
But I'm telling myself
That it's gonna be worth it.

You can't spend the night...
Yes, I'm sure you're right.
You can't spend the night...
Yeah, I'm sure you're right.
You can't spend the night...
Yes, I'm sure you're right.
But we could spend the night together.
Or alone. That would be better.

It's Friday night and I ain't got nobody.
Oh, what's the use of making a bed?
I took something and it feels like karate;
It's kicked me down and left me for dead.(*)
It's Friday night and I ain't got nobody,
So what's the use of pulling a shape?
I put what I want, when I want, in my body.
I'm never gonna give what I take.

Oh no.

It's Friday night and I ain't got nobody.
Oh, what's the use of making a bed?
I took something and it feels like karate;
It's kicked me down and left me for dead.(*)
It's Friday night and I ain't got nobody,
So what's the use of pulling a shape?
I put what I want, when I want, in my body.
I'm never gonna give what I take.
Jane, anh đã quyết định thẳng thắn thế này,
Mặc dù anh nhạt nhẽo như một con ma:
Anh muốn em ở đây, trong tim anh
Nói nên lời nào..
Ôi, em đang chơi rất đẹp,
Nhưng anh có thể hiểu được ý nghĩ trong mắt em,
Em đang nghĩ, "Chúa ơi.
Anh ấy là cô gái của mọi người."

Anh không thể trải qua đêm này...

Jane, anh đã thấy em tại câu lạc bộ.
Em đang xé toạc tấm thảm.
Với cái tính chẳng thèm quan tâm,
Em đúng thật vũ phu mà!
Em giơ sẵn cùi chỏ
Cho bọn con gái em ghét
Hay chỉ là không hiểu,
Em húc đầu vào anh,
Vì em nghĩ hành động đó là dễ thương..

Anh không thể trải qua đêm này...
Vâng, anh chắc là em đúng.
Anh không thể trải qua đêm này...
Vâng, anh chắc là em đúng.
Anh không thể trải qua đêm này...
Vâng, anh chắc là em đúng.
Nhưng ta có thể trải qua đêm này cùng nhau
Hay một mình thôi. Vậy sẽ tốt hơn.

Tối thứ 6 rồi mà anh chẳng có một ai
Ôi, dọn gi.ường có ích gì chứ?
Anh vớ lấy một ít thứ và nó cảm giác như môn võ Karate;
Nó hạ gục anh và để anh chết dở. (*)
Tối thứ 6 rồi mà anh chẳng có một ai,
Thế nên chải chút vẻ ngoài có ích gì chứ?
Anh làm những gì anh muốn, Khi anh muốn, đối với cơ thể mình.
Anh sẽ chẳng bao giờ từ bỏ những gì anh làm.

Jane, anh hiểu được nỗi đau mà em đang đối mặt
Em giao du với tất cả người bạn của anh.
Em bảo anh hãy bảo vệ trái tim mình,
Anh có thể bị tổn thương.
Chắc rồi, em sẽ làm tổn thương tình cảm của anh,
Và phải đồng ý rằng anh sẽ quỳ dưới chân em (**)
Nhưng anh tự nói với chính mình
Rằng điều đó cũng đáng thôi..

Anh không thể trải qua đêm này...
Vâng, anh chắc là em đúng.
Anh không thể trải qua đêm này...
Vâng, anh chắc là em đúng.
Anh không thể trải qua đêm này...
Vâng, anh chắc là em đúng.
Nhưng ta có thể trải qua đêm này cùng nhau
Hay một mình thôi. Vậy sẽ tốt hơn.

Tối thứ 6 rồi mà anh chẳng có một ai
Ôi, dọn gi.ường có ích gì chứ?
Anh vớ lấy một ít thứ và nó cảm giác như môn võ Karate;
Nó hạ gục anh và để anh chết dở. (*)
Tối thứ 6 rồi mà anh chẳng có một ai,
Thế nên chải chuốt vẻ ngoài có ích gì chứ?
Anh làm những gì anh muốn, Khi anh muốn, đối với cơ thể mình.
Anh sẽ bao giờ từ bỏ những gì anh làm.

Ô không..

Tối thứ 6 rồi mà anh chẳng có một ai
Ôi, dọn gi.ường có ích gì chứ?
Anh vớ lấy một ít thứ và nó cảm giác như môn võ Karate;
Nó hạ gục anh và để anh chết dở. (*)
Tối thứ 6 rồi mà anh chẳng có một ai,
Thế nên chải chút vẻ ngoài có ích gì chứ?
Anh làm những gì anh muốn, Khi anh muốn, đối với cơ thể mình.
Anh sẽ bao giờ từ bỏ những gì anh làm.

(*) Có thể là sử dụng thuốc kích thích, ma túy..
(**) Given (a) = Agree


 
×
Quay lại
Top