[Lyrics] How I Became The Sea - Owl City

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
June was the lobster shell
I dug by hand
A haven that hid me well
Beneath the sand
The wide windy waves washed in
But I stayed dry
The great breakers broke again
As I nodded off inside

And then
When the Empress ran aground
And my eyes turned blue and green
I heard a gorgeous sound
And that's when it became a dream

When the sky fell in
When the hurricanes came for me
I could finally crash again
And that's how I became the sea

I wrenched the engines off
And drank them down
The depths turned the iron soft
As they swiftly drowned
And I brought the ocean side
To its rusty knees
As I felt the even tide
Deep in my shallow dreams

And then
When the Empress ran aground
And my eyes turned blue and green
I heard a gorgeous sound
And that's when it became a dream
When the sky fell in
When the hurricanes came for me
I could finally crash again
And that's how I became the sea

When the sky fell in
(When the sky fell in)
(When the sky fell in)
When the hurricanes came for me
I could finally crash again
And that's how I became the sea
(How I became the sea)
That's how I became the sea
(How I became the sea)
That's how I became the sea
(How I became the sea)
(How I became the sea)

(When the sky fell in)
(When the hurricanes came for me)
(I could finally crash again)
(And that's how I became the sea)

(How I became the sea)
Tháng Sáu là vỏ tô hùm
Tự tay tôi đào
Một hầm trú ẩn thật kiên cố
Dưới lớp cát
Những con sóng mang hơi gió biển dạt vào bờ
Nhưng tôi vẫn khô ráo
Sóng lớn lại vỡ ra
Khi tôi ngủ gật bên trong

Và sau đó
Khi Nữ hoàng mắc cạn
Và đôi mắt tôi biến thành xanh da trời và xanh lá
Tôi nghe thấy một âm thanh tuyệt đẹp
Và đó là khi nó trở thành một giấc mơ

Khi bầu trời sụp xuống
Khi cơn cuồng phong tới
Cuối cùng tôi cũng có thể tan ra
Và đó là cách tôi trở thành đại dương

Tôi vặn đống máy móc thật mạnh
Và nhấn chúng xuống
Độ sâu làm sắt mềm ra
Khi chúng nhanh chóng chìm dần
Và tôi mang bờ biển
Tới những khúc quanh bạc màu
Khi tôi cảm nhận được những đợt thủy triều
Thẳm sâu trong những giấc mơ nông

Và sau đó
Khi Nữ hoàng mắc cạn
Và đôi mắt tôi biến thành xanh da trời và xanh lá
Tôi nghe thấy một âm thanh tuyệt đẹp
Và đó là khi nó trở thành một giấc mơ

Khi bầu trời sụp xuống
Khi cơn cuồng phong tới
Cuối cùng tôi cũng có thể tan ra
Và đó là cách tôi trở thành đại dương

Khi bầu trời sụp đổ
(Khi bầu trời sụp đổ)
(Khi bầu trời sụp đổ)
Khi những cơn cuồng phong đến
Tôi lại có thể tan ra
Và đó là cách tôi trở thành đại dương
(Đó là cách tôi trở thành đại dương)
Đó là cách tôi trở thành đại dương
(Đó là cách tôi trở thành đại dương)

(Khi bầu trời sụp đổ)
(Khi cơn cuồng phong tới)
(Cuối cùng tôi đã có thể tan ra)
(Và đó là cách tôi trở thành đại dương)

(Đó là cách tôi trở thành đại dương)

 
×
Quay lại
Top