[Lyrics] How Do You Do - Shakira

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Forgive us our trespasses
As we forgive those who have
trespassed against us
Give us this day our daily bread
Daily bread, daily bread

In cello et in terra fiat voluntas tua
Gloria Spiritui Sancto

What language do you speak
If you speak at all?
Are you some kind of freak
Who lives to raise the ones who fall?

Hey, could you tell me why
The cat fights the dog?
Do you go to the Mosque
Or the Synagogue?

And if our fates have all
been wrapped around your
finger
And if you wrote the script then
why the troublemakers?

How do you do?
How does it feel to be so high
And are you happy?
Do you ever cry?

... I sometimes cry ...

You've made mistakes
Well that's OK 'cause we all have
But if I forgive yours
Will you forgive mine?

Hey, do you feel our pain
And walk in our shoes?
Have you ever felt starved
Or is your belly always full?

How many people die
And hurt in your name?
Hey, does that make you proud
Or does it bring you shame?

And if our fates have all
been wrapped around your
finger
And if you wrote the script then
why the troublemakers?

How do you do?
[ Find more Lyrics at <a href="https://isharebook.com/forums/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fwww.mp3lyrics.org%2FJ2A5" target="_blank" rel="nofollow">www.mp3lyrics.org/J2A5</a> ]
How does it feel to be so high
And are you happy?
Do you ever cry?

... I sometimes cry ...

You've made mistakes
Well that's OK 'cause we all have
But if I forgive yours
Will you forgive mine?

Forgive us our trespasses
As we forgive those who have
trespassed against us
...Sameh Zoonoobee Allah...
[Arabic. English
translation: "Forgive
my sins, Oh, Lord"]
Give us this day our daily bread
...Mechila... [Hebrew.
English translation:
"Forgiveness"]
Daily bread
...Ya Allah (S'lach
lanu)... [Hebrew. English
translation: "Oh, Lord
(Forgive us)"]
Daily bread
...Ya Allah (S'lach lanu)...

Forgive us our trespasses
As we forgive those who have
trespassed against us
...Sameh Zoonoobee Allah...
Give us this day our daily bread
...Mechila...
Daily bread
...S'lach lanu...
Daily bread
Thine is the Kingdom and the
Power and the Glory
Amen!

How do you do?
How does it feel to be so high
And are you happy?
Do you ever cry?

... I sometimes cry ...

You've made mistakes
Well that's OK 'cause we all have
And if I forgive yours
Will you forgive mine?

... Will you forgive mine? ...

How do you do?
How does it feel to be so high
And are you happy?
Do you ever cry?

... I sometimes cry ...

You've made mistakes
And that's OK 'cause we all have
But if I forgive yours
Will you forgive mine...?
Tha thứ cho những lần chúng ta xúc phạm nhau
Như những lần chúng ta đã tha thứ cho những lời chống lại chính chúng ta
Hãy cho nhau 1 ngày với bữa cơm bình thường
miếng ăn hàng ngày , miếng ăn hàng ngày

Ở cello et in terra fiat voluntas tua
Gloria Spiritui Sancto
Anh đang nói cái ngôn ngữ quái gì vậy ?
Nếu lúc nào anh cũng nói ?
Anh đôi lúc như kẻ kì dị
Khi là người sống chỉ để nâng đỡ khi người khác ngã

Này , anh liệu có thể nói cho tôi tại sao
mà con mèo lại cứ gây chiến với lũ chó
Có phải anh đã từng đi tới nhà thờ hay bước chân tới giáo đường do thái ?
Và nếu số mệnh của chúng ta được bao bọc bởi những ngón tay anh
Và nếu anh viết kịch bản giải thích tại sao lại có những kẻ gây rối

Anh sẽ hành động như thế nào ?
Làm thế nào để cảm nhận nó 1 cách cao thượng ?
Anh sẽ vui chứ ?
Hay là lại chỉ khóc ?
......Đôi khi tôi cũng muốn khóc......

Anh đã gây ra bao nhiêu lỗi lầm
Vậy mà chúng ta vẫn ổn cả
Nhưng nếu tôi tha thứ cho anh
Liệu tôi có thể tha thứ cho chính tôi ?

Này , anh có cảm nghĩ gì về vết thương của chúng ta ?
Hay là lại bước chân đi tiếp ?
Có bao giờ anh cảm thấy thèm khát ?
Hay dạ anh lúc nào cũng chật đầy ?

Đã có bao nhiêu người chết
và cảm thấy đau đớn vô cùng vì anh ?
Này , anh có cảm thấy tự hào hay chính điều đó đem lại nỗi nhục cho anh ?

Và nếu số mệnh của chúng ta được bao bọc bởi những ngón tay anh
Và nếu anh viết kịch bản giải thích tại sao lại có những kẻ gây rối

Anh sẽ hành động như thế nào ?
Làm thế nào để cảm nhận nó 1 cách cao thượng ?
Anh sẽ vui chứ ?
Hay là lại chỉ khóc ?
......Đôi khi tôi cũng muốn khóc......

Anh đã gây ra bao nhiêu lỗi lầm
Vậy mà chúng ta vẫn ổn cả
Nhưng nếu tôi tha thứ cho anh
Liệu tôi có thể tha thứ cho chính tôi ?


 
×
Quay lại
Top