[Lyrics] Hot Dog (18+) - Limp Bizkit

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Ladies and gentlemen!
Introducing the Chocolate Starfish!
and the Hotdog Flavored Water
Bring it on!
Get the fuck up!
Yeah!
Check, one, two


Listen up, listen up!
Here we go
It's a fucked up world
A fucked up place
Everybody's judged by their fucked up face
Fucked up dreams
Fucked up life
A fucked up kid
With a fucked up knife

Fucked up moms
And fucked up dads
It's a fucked up a cop
With a fucked up badge
Fucked up job
With fucked up pay
And a fucked up boss
Is a fucked up pain
Fucked up press

And fucked up lies
Well, Lethal's in the back
With the fact of the fires

Hey, it's on
Everybody knows it's on
Hey, it's on
Everybody knows it's on

Ain't it a shame that you can't say "Fuck"

Fuck's just a word
And it's all fucked up
Like a fucked up punk
With a fucked up mouth
A nine inch nail
I'll get knocked the fuck out
Fucked up aids
From fucked up s.ex
Fake ass titties

On a fucked up chest
We're all fucked up
So whatcha wanna do?
We fucked up me
And fucked up you

You wanna fuck me like an animal
You'd like to burn me on the inside
You like to think that I'm a perfect drug

Just know that nothing you do
Will bring you closer to me

Ain't life a bitch?
A fucked up bitch
A fucked up sore with a fucked up stitch
A fucked up head
Is a fucked up shame
Swinging on my nuts

Is a fucked up game
Jealousy filling up a fucked up mind
It's real fucked up
Like a fucked up crime
If I say "Fuck", two more times
That's forty six "Fucks" in this fucked up rhyme

It's on
Everybody knows it's on

Hey, it's on
Everybody knows it's on

You wanna fuck me like an animal
You'd like to burn me on the inside
You like to think that I'm a perfect drug
Just know that nothing you do
Will bring you closer to me

Hooo Haaa Haaaw!

Listen up baby
You.. can't.. bring.. me.. (bring me).. down
I.. don't.. think.. so
I don't want some
You.. better.. check.. your.. (check it).. self
Before.. you.. wreck.. your.. self
Kiss.. my.. star.. fish
My.. choco.. late.. Starfish.. punk
Kiss.. my.. star.. fish

My.. choco.. late.. Starfish.. punk

You wanna fuck me like an animal
You'd like to burn me on the inside
You like to think that I'm a perfect drug
Just know that nothing you do
Will bring you closer to me
Hỡi quý ông quý bà!

Xin được giới thiệu Cái Mông!
Và trò Bắn Khí
Lên sàn nào!
Dậy hết nào!
Phải rồi!
Kiểm tra, một, hai

Nghe nè, nghe nè!
Bắt đầu thôi

Một thế giới thối tha
Một nơi chết tiệt
Ai cũng bị phán tại bản mặt đểu cáng
Mơ mộng tào lao
Cuộc đời bế tắc
Thằng nhóc bẩn thỉu
Cầm cây dao gớm ghiếc
Bà mẹ mất tính
Ông cha mất trí

Tên cớm đê tiện
Với cái phù hiệu nhơ nhuốc
Công việc tồi tàn
Lương ba đồng ba cọc
Ông chủ chẳng ra gì
Đúng là quá khổ
Báo chí lá cải
Toàn là ba xạo
Này, Lethal đã trở lại

Với hỏa lực hừng hực

Ê, đến rồi đấy
Mọi người đều biết mà
Ê, đến rồi đấy
Mọi người đều biết mà

Không thấy nhục khi không thể nói "***" à
"***" chỉ là một từ
Và nó thật mất dạy

Như thứ vô dụng rác rưởi
Với cái họng toàn phân
Cây đinh hai tấc
Tao sẽ bị đo ván
Cứu thương như hạch
Từ vụ t.ình d.ục quá tay
Hai cái vú giả
Trên bộ ngực nhão nhẹt
Tụi tao đều bẩn

Vậy mày muốn sao?
Tụi tao sẽ nện tao
Rồi nện luôn mày

Mày muốn chơi tao như thú vật
Mày muốn nướng tao từ bên trong
Mày thích nghĩ tao là thuốc xịn
Nên biết là không có gì mày làm
Mà cho mày xích lại gần tao đâu


Đời khốn quá phải không?
Như con quỷ cái
Một chỗ loét một mũi khâu
Một cái đầu đần đần
Nhục như chó
Nhún nhảy trên hòn bi của tao
Trò này hay lắm à
Ích kỷ làm phê cái đầu thộn

Thật là tởm lợm
Như tội ác tày trời
Nếu tao nói "***" thêm hai lần nữa
Là có tới 46 từ vô vần rồi đấy

Ê, đến rồi đấy
Mọi người đều biết mà
Ê, đến rồi đấy
Mọi người đều biết mà


Mày muốn chơi tao như thú vật
Mày muốn nướng tao từ bên trong
Mày thích nghĩ tao là thuốc xịn
Nên biết là không có gì mày làm
Mà cho mày xích lại gần tao đâu

Hu Ha Ha!
Nghe nè cưng
Mày... không thể... hạ... tao... đâu

Tao... không... nghĩ... vậy
Tao không muốn ít
Mày.. tốt hơn... kiểm... lại mình... đi
Trước khi... mày... tự... giết... mày
Hun... mông... tao nè
Cái mông... xấu xí... của tao
Hun... mông... tao nè
Cái mông... xấu xí... của tao


Mày muốn chơi tao như thú vật
Mày muốn nướng tao từ bên trong
Mày thích nghĩ tao là thuốc xịn
Nên biết là không có gì mày làm
Mà cho mày xích lại gần tao đâu

 
×
Quay lại
Top