[Lyrics] Hope You're Happy Now - The Sounds

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
You can call me a slut
You can call me a liar
I got so many names now
I can't even deny it
You can call a thief and put up a fight
Bury me six feet under the ground


But if you think I look mad today
You should have seen me yesterday


You can call me a beauty
You can call me a beast
But it's nobody's business what I do or please


So this song is from me to you
You make me mad and you make me blue
Cause when you're looking like I do
You know I can see you
We dance to the same groove
But I got the right move


Hope your happy now
But I'm not giving in
I hope you're satisfied
With your bullshit and your lies
Hope your happy now
But I'm not giving up
I hope your satisfied
Can't bury me alive


They call me a slut
Then call me a liar
Got so many names now
I can't even deny it
They call me a thief
They put up a fight
Try bury me six feet under the ground


So this song is from me to you
You make me mad and you make me blue
You're looking like I do
You know I can see you
We dance the same groove
But I got the right move


Hope your happy now
But I'm not giving in
I hope you're satisfied
With your bullshit and your lies
Hope your happy now
But I'm not giving up
I hope your satisfied
Can't bury me alive


Ha! Ha! Ha, ha!


Hope your happy now
But I'm not giving in
I hope you're satisfied
With your bullshit and your lies
Hope your happy now
But I'm not giving up
I hope your satisfied
Can't bury me alive


I hope your satisfied
Fuck you and fuck your lies
Bạn gọi tôi là đứa hư hỏng
Bạn gọi tôi là kẻ dối trá
Tôi đã có quá nhiều tên gọi rồi
Tôi không thể từ chối được nữa
Bạn gọi tôi là kẻ trộm và bắt đầu cuộc ẩu đả
Cố để chôn vùi tôi sâu xuống lòng đất


Nhưng nếu bạn nghĩ hôm nay tôi tức giận
Thì bạn nên thấy tôi vào hôm qua


Bạn gọi tôi là người đẹp
Rồi lại gọi tôi là quái vật
Nhưng tôi làm gì hay thích gì không cần ai phải quan tâm


Vậy nên bài hát này tôi gửi tặng bạn
Bạn làm tôi tức điên và làm tôi buồn
Vì nếu như bạn hiểu những gì tôi đang nghĩ bây giờ
Thì bạn sẽ biết thôi
Chúng ta nhảy cùng một điệu
Nhưng tôi mới là người có những bước nhảy đúng đắn


Hi vọng bạn đã hạnh phúc
Nhưng tôi không bỏ cuộc đâu
Hi vọng bạn đã thỏa mãn
Với những lời nói dối và những thứ vớ vẩn của bạn
Hi vọng bạn đã hạnh phúc
Nhưng tôi không từ bỏ đâu
Hi vọng bạn đã thỏa mãn
Nhưng bạn chưa chôn sống tôi được đâu


Họ gọi tôi là đứa hư hỏng
Họ gọi tôi là kẻ dối trá
Tôi đã có quá nhiều tên gọi rồi
Tôi ko thể từ chối đc nữa
Họ gọi tôi là kẻ trộm
Họ gây sự
Và cố gắng chôn vùi tôi xuống lòng đất


Vậy nên bài hát này tôi gửi tặng mấy người
Mấy người làm tôi tức điên và làm tôi buồn
Vì nếu như các người hiểu những gì tôi đang nghĩ bây giờ
Thì mấy người sẽ biết thôi
Chúng ta nhảy cùng một điệu
Nhưng tôi mới là người có những bước nhảy đúng đắn


Hi vọng bạn đã hạnh phúc
Nhưng tôi không bỏ cuộc đâu
Hi vọng bạn đã thỏa mãn
Với những lời nói dối và những thứ vớ vẩn của bạn
Hi vọng bạn đã hạnh phúc
Nhưng tôi không từ bỏ đâu
Hi vọng bạn đã thỏa mãn
Nhưng bạn chưa chôn sống tôi được đâu


Ha! Ha! Ha, ha!


Hi vọng bạn đã hạnh phúc
Nhưng tôi không bỏ cuộc đâu
Hi vọng bạn đã thỏa mãn
Với những lời nói dối và những thứ vớ vẩn của bạn
Hi vọng bạn đã hạnh phúc
Nhưng tôi không từ bỏ đâu
Hi vọng bạn đã thỏa mãn
Nhưng bạn chưa chôn sống tôi được đâu


Hi vọng bạn đã thỏa mãn
Bạn là đứa khốn nạn và những lời nói dối của bạn cũng thế

 
×
Quay lại
Top