[Lyrics] Homeward Bound - Ronan Keating

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️I'm sitting in the railway station
Got a ticket for my destination
On a tour of one night stands
My suitcase and guitar in hand
And every stop is neatly planned
For a poet and a one man band

Homeward bound

I wish I was
Homeward bound
Home, where my thought's escaping
Home, where my music's playing
Home, where my love lies waiting
Silently for me

Everyday's an endless stream
Of cigarettes and magazines

And each town looks the same to me
The movies and the factories
And every stranger's face I see
Reminds me that I long to be

Homeward bound
I wish I was
Homeward bound
Home, where my thought's escaping

Home, where my music's playing
Home, where my love lies waiting
Silently for me

Tonight I'll sing my songs again
I'll play the game and pretend
But all my words come back to me
In shades of mediocrity
Like emptyness in harmony

I need someone to comfort me

Homeward bound
I wish I was
Homeward bound
Home, where my thought's escaping
Home, where my music's playing
Home, where my love lies waiting
Silently for me

Silently for me
Tôi ngồi đó chốn nhà ga
Lấy một tấm vé đến địa điểm của mình
Trên chuyến đi biểu diễn một đêm
Hành lí và ghita trong tay
Và mỗi trạm dừng được khéo léo xếp đặt
Dành cho một nhà thơ và ban nhạc một thành viên


Trở về nhà
Ước gì tôi đã được
Trở về nhà
Nhà, nơi nghĩ suy lẩn thoát
Nhà, nơi âm nhạc cất lên
Nhà, nơi tình yêu tôi vẫn đợi
Âm thầm chờ tôi

Mỗi ngày như con suối vô tận

Những điếu thuốc và tạp chí
Và thị trấn nào nhìn cũng như nhau
Những bộ phim và các nhà máy
Và mỗi gương mặt người lạ tôi nhìn thấy
Nhắc nhở tôi rằng mình đang khao khát

Trở về nhà
Ước gì tôi đã được
Trở về nhà

Nhà, nơi nghĩ suy lẩn thoát
Nhà, nơi âm nhạc cất lên
Nhà, nơi tình yêu tôi vẫn đợi
Âm thầm chờ tôi

Đêm nay, tôi lại cất tiếng ca bài hát riêng mình
Tôi sẽ chơi trò chơi và giả vờ
Nhưng ngôn từ không thốt ra được
Dưới hình dạng của người bình thường

Giống như nỗi trống trải hoàn hảo
Tôi cần ai đó xoa dịu bản thân

Trở về nhà
Ước gì tôi đã được
Trở về nhà
Nhà, nơi nghĩ suy lẩn thoát
Nhà, nơi âm nhạc cất lên
Nhà, nơi tình yêu tôi vẫn đợi

Âm thầm chờ tôi
Âm thầm chờ tôi

 
×
Top Bottom