[Lyrics] Homecoming - Kanye West

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

Homecoming

[Kanye West]
Yeah... and you say Chi city!
Chi city! Chi city!

[Chorus One: Chris Martin]
I'm comin home again
Do you think about me now and then (yeah)
Do you think about me now and thennnnnnn
Cause I'm comin home again (AOWWW)
Co-min, home, a-gain

[Kanye West]
I met this girl when I was three years old
And what I loved most she had so much soul
She said "Excuse me lil' homey, I know you don't know me
But, my name is Windy and, I like blow trees"
And from that point I never blow her off
Niggaz come from out of town, I like to show her off
They like to act tough, she like to to' 'em off
And make 'em straighten up they hat cause she know they soft
And when I grew up she showed me how to go downtown
In the nighttime her face lit up, so astounding
I told her in my heart is where she'll always be
She never messed with entertainers cause they always leave
She said it felt like they walked and drove on me
Knew I was gang affiliated, got on TV and told on me
I guess that's why last winter she got so cold on me
She said "'Ye, keep makin that keep makin that platinum and gold for me!"

[Chorus Two: Chris Martin]
I'm comin home again
Do you think about me now and then
Do you think about me now and thennnnnnn
Cause I'm comin home again
Co-min, home, a-gain
Do you think about me now and then
Do you think about me now and thennnnnnn
OHHH~! Now I'm comin home again
Maybe we can start again

[Kanye West]
But if you really cared for her
Then you wouldn'ta never hit the airport, to follow your dreams
Sometimes I still talk to her, but when I talk to her
It always seems like she talkin 'bout me
She said you left your kids, and they just like you
They wanna rap and make soul beats just like you
But they just not you, and I just got through
Talkin 'bout what niggaz tryin to do just not new
Now everybody got the game figured out all, wrong
I guess you never know what you got 'til it's, gone
I guess that's why I'm here and I can't come back, home
And guess when I heard, when I was back, home
Every interview I'm representin you, makin you proud
Reach for the stars so if you fall you land on a cloud
Jump in the crowd, spark your lighters wave 'em around
If you don't know by now, I'm talkin 'bout Chi-Town

[Chorus Three: Chris Martin]
I'm comin home again
Do you think about me now and then
Do you think about me now and thennnnnnn
Cause I'm comin home again
Co-min, home, a-gain
Baby, do you remember when
Fireworks at Lake Michigannnn
OHHH~! Now I'm comin home again
Co-min, home, a-gain
Baby, do you remember when
Fireworks at Lake Michigannnn
OHHH~! Now I'm comin home again
Maybe we can start again

[Chris Martin]
Low-e-oh-e-oh, low-e-oh-e-oh
Co-min, home, a-gain

Low-e-oh-e-oh, low-e-oh-e-oh
Co-min, home, a-gain

Maybe we can start again
Quay về

[Kanye West]
Yeah... và em nói rằng Chi city!
Chi city! Chi city!

[Chorus One: Chris Martin]
Tôi lại về nhà
lúc này và sau đó em ghĩ gì về tôi (yeah)
em ghĩ gì về tôi lúc này và sau đó
vì tôi lại trở về nhà (AOWWW)
trở về, nhà, lần nữa

[Kanye West]
tôi đã gặp cô bé này khi tôi 3 tuổi
và tôi yêu em bằng cả tâm hồn
cô ấy đã nói "là người nhà cả, tôi biết anh không biết tôi
nhưng tên tôi là Windy và tôi thích những cây bông"
và từ phút đó tôi chẳng bao giờ làm mất em
người da đen đền từ ngoài làng, tôi thích khoe với em
họ rất lì lợm, nhưng cô ấy thì không thích thể
và khiến họ gọn gàng vì cô ấy biết
và khi tôi lớn em chỉ tôi cách ra phố
rồi một đêm cô ấy ngẩng mặt lên, thật là ngạc nhiên
tôi nói với cô ấy rằng, trong tim này cô ấy đã hiện diện
cô ấy chưa bao giờ được dùng bữa chung bời vì họ luôn rời đi
cô ấy nói rằng như thể họ dẫm đạp lên tôi (...)
khi biết tôi là kẻ hư hỏng, thấy lên TV và nói về tôi
tôi đoán ra lý do tại sau mùa đông rồi cô ấy đã lạnh lùng với tôi
cô ấy nói "vâng, hãy cứ giữ lấy những điều tốt đẹp cho tôi!"

[Chorus Two: Chris Martin]
tôi lại trở về nhà
em ghĩ gì về tôi lúc này và sau đó
em ghĩ gì về tôi lúc này và sau đó
vì tôi lại trở về nhà
trở về, nhà, lần nữa
em ghĩ gì về tôi lúc này và sau đó
em ghĩ gì về tôi lúc này và sau đó
OHHH~! giờ đây tôi lại trở về nhà
có thể lại bắt đầu lại

[Kanye West]
nhưng nếu như anh quan tâm tới cô ấy
thì anh chẳng bao giờ sẽ không đáp chuyến bay, để theo đuổi giấc mơ của anh
đôi khi tôi trò chuyện cùng cô ấy, nhưng khi tôi nói
thì đường như luôn là bà ấy nói về tôi
cô ấy nói rằng anh bỏ lại những đứa trẻ, và chúng cũng như anh
chúng cũng sẽ đánh vào làm xao động tâm hồn như anh
nhưng chúng không phải anh, và tôi cũng sẽ vượt qua
về những điều mà người da đen cố gắng , chẳng hề mới lạ
giờ đây họ làm một cuộc chơi toan tính thiệt hơn
tôi đoan chắc anh chẳng bao giờ biết mình có những gì cho tới khi điều đó qua đi
tôi đoán đó là lý do tôi ở đây và tôi không thể trở về nhà
và chắc là khi tôi nghe thấy, đó là khi tôi trở về nhà
mỗi cuộc chuyện trò tôi đều thay mặt anh, để làm anh tự hào
với tới những vì sao để được ngã lên đám mây
nhảy vào đám đông, spark your lighters wave 'em around
nếu lúc này anh không biết, thì tôi đang nói về Chi-Town

[Chorus Three: Chris Martin]
tôi lại về nhà lần nữa
em có nghĩ về tôi lúc này và sau đó
em có nghĩ đến tôi lúc này và sau đó
vì tôi lại trở về lần nữa
trở về, gia đình, lần nữa
em có nhớ khi
bắn pháo hoa ở hồ Michigannnn
OHHH~! giờ đây tôi lại trở về lần nữa
trở về, gia đình, lần nữa
em có nhớ khi
bắn pháo hoa ở hồ Michigannnn
OHHH~! Now I'm comin home again
có thể ta lại bắt đầu

[Chris Martin]
Low-e-oh-e-oh, low-e-oh-e-oh
trở về, gia đình, lần nữa

Low-e-oh-e-oh, low-e-oh-e-oh
trở về, gia đình, lần nữa

có thể ta lại bắt đầu

 

×
Quay lại
Top