[Lyrics] Holiday - Green Day

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Hear the sound of the falling rain
Coming down like an Armageddon flame (Hey!)
The shame
The ones who died without a name

Hear the dogs howling out of key
To a hymn called "Faith and Misery" (Hey!)
And bleed, the company lost the war today

I beg to dream and differ from the hollow lies
This is the dawning of the rest of our lives
On holiday

Hear the drum pounding out of time
Another protester has crossed the line (Hey!)
To find, the money's on the other side

Can I get another Amen? (Amen!)
There's a flag wrapped around a score of men (Hey!)
A gag, a plastic bag on a monument

I beg to dream and differ from the hollow lies
This is the dawning of the rest of our lives
On holiday

"The representative from California has the floor"

Sieg Heil to the president Gasman
Bombs away is your punishment
Pulverize the Eiffel towers
Who criticize your government
Bang bang goes the broken glass and
Kill all the fags that don't agree
Trials by fire, setting fire
Is not a way that's meant for me
Just cause, just cause, because we're outlaws yeah!

I beg to dream and differ from the hollow lies
This is the dawning of the rest of our lives
I beg to dream and differ from the hollow lies
This is the dawning of the rest of our lives

This is our lives on holiday
Nghe tiếng mưa rơi
Dội xuống như ngọn lửa Trận chiến Cuối cùng (1)
Điều hổ thẹn
Những con người chết đi mà không biết tên

Nghe tiếng chó tru chơ vơ
Thành bài thánh ca "Niềm tin và sự Thống khổ"
Và máu đổ, hôm nay đại đội đã thua cuộc chiến

Tôi xin được mơ và khác biệt với những lời dối trá rỗng tuếch
Đây là sự hé mở phần còn lại của cuộc đời chúng ta
Kỳ nghỉ

Nghe tiếng trống vang lạc điệu
Lại một người phản kháng vượt quá giới hạn
Để tìm kiếm, tiền của đang ở phe bên kia

Tôi có thể có một tiếng cầu Amen khác không? (2)
Có một lá cờ bọc xung quanh mục đích của con người
Một cái bịt miệng, một cái túi nhựa trên đài kỉ niệm

Tôi xin được mơ và khác biệt với những lời dối trá rỗng tuếch
Đây là sự hé mở phần còn lại của cuộc đời chúng ta
Kỳ nghỉ

"Người đại diện cho California có quyền phát biểu"

Sieg Heil đến tổng thống Gasman
Những trái bom là sự trừng phạt
Nghiền nát tháp Eiffel
Ai chỉ trích chính phủ các người
Kính vỡ bình bình và
Giết tất cả những kẻ đồng tính phản loạn
Thử thách bằng lửa, đốt bùng ngọn lửa lên
Không phải là cách dành cho tôi
Chỉ bởi vì chúng ta sống ngoài vòng pháp luật!

Tôi xin được mơ và khác biệt với những lời dối trá rỗng tuếch
Đây là sự hé mở phần còn lại của cuộc đời chúng ta
Tôi xin được mơ và khác biệt với những lời dối trá rỗng tuếch
Đây là sự hé mở phần còn lại của cuộc đời chúng ta

Đây là kỳ nghỉ của cuộc đời chúng ta

---
(1): Armageddon: trận chiến cuối cùng giữa thiện và ác
(2): "Amen" tiếng cầu nguyện sau lời kinh, có nghĩa là "cầu cho những điều chúng con nguyện thành sự thật"

 
×
Quay lại
Top