[Lyrics] Holiday - Boys Like Girls

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
When I was younger I used to be wild
As wild as an elephant's child
No one could hold me down
No one could keep me around
Now it's your turn, take a shot
Baby, show me everything that you got
Maybe you can keep me alive
Maybe you can get in my mind
But it's only a matter of time

Before I run far away
I need to take a holiday
Maybe it's a fall from grace
I gotta find a new place
A holiday
I'll set off on a new chase
I gotta see a new face
I need to take a holiday

My father, he was always wise
As wise as an elephant's eyes
He couldn't hold me down
He couldn't keep me around
So are you gonna take your shot?
It's the only one that you got
Maybe I'll go out on a limb
Maybe I'll jump in for a swim
When the lights go dim

You know I'll run far away
I need to take a holiday
Maybe it's a fall from grace
I gotta find a new place
A holiday
I'll set off on a new chase
I gotta see a new face
I need to take a holiday
(Need to take a holiday)

A new start
I've broken too many hearts
And I don't have any clue where to go
I don't know
But maybe I'll be back someday after my holiday

When I was younger I used to be wild
As wild as an elephant's child
And I don't think I'll ever change
I think I'm gonna stay the same

I'll run away
I need to take a holiday (Need to take a holiday)
Maybe it's a fall from grace
I gotta find a new place
A holiday
I'll set off on a new chase (Set off on a new chase)
I gotta see a new face
I need to take a holiday

Start
I've broken too many hearts
And I don't have any clue where to go
I don't know
But maybe I'll be back someday after my holiday

All of the wasted time
The hours that were left behind
The answers that we'll never find
They don't mean a thing tonight
Khi tôi còn trẻ, đã từng rất hoang dại
Như một chú voi con
Chẳng ai có thể bắt ép được tôi
Chẳng ai có thể giữ tôi ở quanh
Giờ đến lượt em,hãy thử đi
Em yêu, hãy cho anh thấy mọi thứ mà em có
Có lẽ em có thể giữ tôi sống sót
Có lẽ em có thể đưa nó vào tâm trí tôi
Nhưng nó chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi

Trước khi tôi chạy đi thật xa
Tôi cần có một kì nghỉ
Có thể đó là sự rũ bỏ đi những ơn ân huệ
Tôi sẽ phải tìm ra một chân trời mới
Một kì nghỉ ngơi
Tôi sẽ theo đuổi những mục đích mới
Tôi sẽ phải trông thấy một vẻ mặt mới
Tôi cần có được một kì nghỉ

Cha tôi, ông ấy luôn thật nhạy bén
Như đôi mắt của chú voi
Ông ấy cũng chẳng thể bắt ép được thôi
Chẳng thể giữ tôi ở bên
Vậy, em sẽ thử chăng?
Đó là thứ duy nhất mà em có.
Có thể tôi sẽ vượt qua bờ vực này
Có thể tôi sẽ nhảy vào để được thoả mình bơi lội
Khi vầng sáng kia dần mờ đi

Em biết rằng tôi sẽ chạy đi thật xa
Trước khi tôi chạy đi thật xa
Tôi cần có một kì nghỉ
Có thể đó là sự rũ bỏ đi những ơn ân huệ
Tôi sẽ phải tìm ra một chân trời mới
Một kì nghỉ ngơi
Tôi sẽ theo đuổi những mục đích mới
Tôi sẽ phải trông thấy một vẻ mặt mới
Tôi cần có được một kì nghỉ
(Cần có một kì nghỉ ngơi)

Một khởi đầu mới
Tôi đã làm tan vỡ quá nhiều con tim
Và tôi chẳng có bất kì ý thức nào về một nơi để đi
Tôi chẳng hề biết
Nhưng có thể một ngày nào đó, tôi sẽ trở lại sau những ngày nghỉ ngơi của mình

Khi tôi còn trẻ, đã từng rất hoang dại
Như một chú voi con
Và tôi không nghĩ rằng mình sẽ thay đổi
Tôi nghĩ tôi vẫn sẽ như vậy thôi

Tôi sẽ chạy đi thật xa
Tôi cần có một kì nghỉ (Cần có những ngày nghỉ ngơi)
Có thể đó là sự rũ bỏ đi những ơn ân huệ
Tôi sẽ phải tìm ra một chân trời mới
Một kì nghỉ ngơi
Tôi sẽ theo đuổi những mục đích mới (Theo đuổi nhưng mục đích mới)
Tôi sẽ phải trông thấy một vẻ mặt mới
Tôi cần có được một kì nghỉ

Bắt đầu thôi
Tôi khiến quá nhiều con tim phải tan vỡ
Và tôi chẳng có bất kì ý thức nào về một nơi để đi
Tôi chẳng hề biết
Nhưng có thể một ngày nào đó, tôi sẽ trở lại sau những ngày nghỉ ngơi của mình

Mọi khoảng thời gian đã lãng phí
Những giờ phút đã bị bỏ lại phía sau
Những câu trả lời chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm được
Chúng chẳng còn ý nghĩa gì tối này.

 
×
Quay lại
Top