[Lyrics] Hold On 'Til The Night - Michael Chance Greyson

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
[Verse 1]
Watching the minute hand
Frozen solid not moving
Still we believe we can
But we're afraid of losing
Watching from over here
It's hardly worth competing
I'm almost out of here
While breaking a heart that's beating
Just as I start giving up
I'm not backing up


[Chorus]
Run into the light
Get out of your own way
Not afraid to fight
Believe in what you say
I'll hold on till the night
Hanging by a thread
I'm not scared to let go
Thoughts inside your head
That creep up to get you
I believe this is right
So I'll hold on til the night


[Verse 2]
I climbed up on a tree
To get a new perspective
If love is worth the time
The price is being rejected
Just as I start falling down
I turned this around


[Chorus]
Run into the light
Get out of your own way
Not afraid to fight
Believe in what you say
I'll hold on till the night
Hanging by a thread
I'm not scared to let go
Thoughts inside your head
That creep up to get you
I believe this is right
So I'll hold on til the night


[Bridge]
Hold on til I'm with you
All I've got to give you
All my fears are slowly fading to never know
Yes I start running running running running!


[Chorus]
Run into the light
Get out of your own way
Not afraid to fight
Believe in what you say
I'll hold on till the night
(Believe that this is the night)
Hanging by a thread
I'm not scared to let go
Thoughts inside your head
That creep up to get you
I believe this is right
So I'll hold on til the night
[Đoạn 1]
Xem kim phút
Đông cứng không chuyển động
Ta tin rằng ta còn có thể
Nhưng ta sợ thua cuộc
Nhìn từ đây này
Hầu như không đáng cạnh tranh
Tôi gần như thoát khỏi đây
Trong khi làm tan nát một trái tim đang đập
Vừa khi tôi bắt đầu từ bỏ
Tôi sẽ không ủng hộ


[Điệp khúc]
Chạy vào chỗ sáng
Tìm ra con đường của riêng bạn
Không ngại chiến đấu
Tin vào những gì bạn nói
Tôi sẽ gắng gượng đến tận đêm
Tình hình ngày càng tệ
Tôi không sợ hãi để lòng thảnh thơi
Suy nghĩ trong đầu bạn
Đã giúp bạn lạc quan
Tôi tin rằng thế này là đúng
Nên tôi sẽ gắng gượng đến tận đêm.


[Đoạn 2]
Tôi leo lên một cái cây
Để thấy được một viễn cảnh mới
Nếu tình yêu được đo bằng thời gian
Hẳn nó từ chối được ngã giá
Vừa khi tôi bắt đầu gục ngã
Tôi đã hoàn toàn thay đổi tình thế


[Điệp khúc]
Chạy vào chỗ sáng
Tìm ra con đường của riêng bạn
Không ngại chiến đấu
Tin vào những gì bạn nói
Tôi sẽ gắng gượng đến tận đêm
Tình hình ngày càng tệ
Tôi không sợ hãi để lòng thảnh thơi
Suy nghĩ trong đầu bạn
Đã giúp bạn lạc quan
Tôi tin rằng thế này là đúng
Nên tôi sẽ gắng gượng đến tận đêm.


[Xướng]
Gắng gượng đến tận khi tôi ở cùng bạn
Tất cả những gì tôi phải cho bạn
Dòng lệ nhạt nhòa để không bao giờ biết
Vâng, tôi bắt đầu chạy chạy chạy chạy!


[Điệp khúc]
Chạy vào chỗ sáng
Tìm ra con đường của riêng bạn
Không ngại chiến đấu
Tin vào những gì bạn nói
Tôi sẽ gắng gượng đến tận đêm
(Tin rằng đây đã là đêm rồi)
Tình hình ngày càng tệ
Tôi không sợ hãi để lòng thảnh thơi
Suy nghĩ trong đầu bạn
Đã giúp bạn lạc quan
Tôi tin rằng thế này là đúng
Nên tôi sẽ gắng gượng đến tận đêm.

 
×
Quay lại
Top