[Lyrics] He's A Bully - Phineas & Ferb OST

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532Your opponent is as big as an ape
So if you want to avoid being mangled
Just like him you've got to get into shape,
And by shape I don't mean a triangle.

He's big, he's dumb, he's got the IQ of gum
He's got a brain about the size of a sourdough crumb.
But he'll beat on your head like it's a big bass drum
His behavior is truly unruly

He's a bully! (x2)
Well he's a bully

He's not easy to reason with
(He's a bully)
He's no rocket scientist
(He's a bully)
He's slow and illogical
He's a bully
Yeah ! Yeah ! Yeah Yeah Yeah


Đối thủ của bạn là một người to lớn
Vì thế bạn muốn tránh thất bại
Như hắn ta bạn đang đi vào một "hình thù",
Và "hình thù" đây không có nghĩa là hình tam giác

Hắn to, lặng im, IQ thì kém
Hắn lấy trí thông minh của một kẻ đê tiện
Nhưng hắn ta sẽ đánh vào đầu bạn như đánh trống đó
Cách cư xử của hắn thất sự ngỗ ngược

Hắn là kẻ chuyên bắt nạt
Hắn là kẻ chuyện bắt nạt

Không dễ để đánh lại được hắn
(Hắn là kẻ chuyện bắt nạt)
Hắn chả bị ai quở trách cả
Hắn ta chậm chạp và kém linh hoạt
Hắn là kẻ chuyên bắt nạt
Yeah ! Yeah ! Yeah Yeah Yeah

 
×
Quay lại
Top