[Lyrics] Here I Am - Bryan Adams

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Here I am - This is me
There's nowhere else on earth I'd rather be
Here I am
It's just me and you
Tonight we make our dreams come true

It's a new world
It's a new start
It's alive with the beating of young hearts
It's a new day
It's a new plan
I've been waiting for you
Here I am

Here we are
We've just begun
And after all this time
Our time has come
Yeah here we are
Still goin' strong
Right here in the place where we belong

Oh it's a new world
It's a new start
It's alive with the beating of young hearts
It's a new day
And a new plan
I've been waiting for you
Here I am

Here I am
Yeah

(Waiting, waiting waiting)
Here I am

Here I am
Right next to you
Suddenly the world is all brand new
Here I am
Here I am
Where I'm gonna stay
Now there's nothin' standing in our way
Here I am
This is me

Tôi đây - là tôi
Chẳng có nơi nào trên trái đất tôi thích hơn
Tôi ở đây
chỉ tôi và em
Đêm nay chúng ta sẽ biến những giấc mơ thành hiện thực

Đó là một thế giới mới
Một khởi đầu mới
tồn tại cùng với nhịp đập của những con tim thổn thức
Là một ngày mới mẻ
một dự định mới
Tôi đang chờ đợi em
Tôi ở đây

Chúng ta ở đây
Chúng ta chỉ mới bắt đầu
và sau tất cả
thời điểm của chúng ta đã đến
đúng, chúng ta ở đây
vẫn mạnh mẽ
ở ngay đây trong một nơi mà chúng ta thuộc về đó

Ôi một thế giới mới
Một khởi đầu mới
tồn tại cùng với nhịp đập của những con tim thổn thức
Là một ngày mới mẻ
một dự định mới
Tôi đang chờ đợi em
Tôi ở đây

Tôi ở đây
phải !


(Chờ đợi, chờ đợi)
Tôi ở đây

Tôi ở đây
ngay cạnh em
đất ngờ thế giới này hoàn toàn mới lạ
Tôi ở đây
Tôi ở đây
Nơi đâu Tôi sẽ trú lại
Giờ đây chẳng còn điều gì chắn trên đường chúng ta
Tôi ở đây
là tôi đây

 
×
Quay lại
Top