[Lyrics] Here And Now - Steps

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Here and now I wanna be the one for you
In everything you want me to
Cos I couldn't live if were apart

time is running out on you and me
Cos nothings what it used to be
I guess I'm the only one to blame
But I promise you to make it right
Forget all the sorrows you bear within tonight
Believe in me when I say

Here and now I wanna be the one for you
In everything you want me to
Cos I couldn't live if were apart

Say there is something I can do
If I can make it up to you
For every time I let you down
And I promise you to make it right
Forget all the sorrows you bear within tonight
Believe in me when I say

Here and now I wanna be the one for you
In everything you want me to
Cos I couldn't live if were
apart

Here and now lets tear down the walls together
it's better late than never
I know that we could find a way here and now
Ill be there for you

Here and now I wanna be the one for you
In everything you want me to
Cos I couldn't live if were
apart

Here and now I wanna be the one for you
In everything you want me to
Cos I couldn't live if were
apart
Here and now I wanna fall in love again
And try to be the best I can
So give me a chance to win your heart
Ở đây và ngay lúc này em muốn thành người duy nhất của anh
Anh hãy nói những điều anh muốn em làm đi
Em không thể sống được nếu chúng ta xa cách.

Thời gian đang chết giữa chúng ta
Bởi chẳng có gì khiến nó sống cả
Em đoán là chỉ mình em là người gây lỗi
Nhưng em hứa em sẽ làm tốt mọi việc
Hãy quên mọi buồn phiền trong anh tối nay nhé !
Tin ở em khi em nói :

Ở đây và ngay lúc này em muốn thành người duy nhất của anh
Anh hãy nói những điều anh muốn em làm đi
Em không thể sống được nếu chúng ta xa cách.

Em nói: có một vài điều em có thể làm
Tức là em có thể làm nó vì anh
Vì mỗi lần em khiến anh thất vọng.
Và em hứa em sẽ làm tốt mọi việc
Hãy quên mọi buồn phiền trong anh tối nay nhé !
Tin ở em khi em nói :

Ở đây và ngay lúc này em muốn thành người duy nhất của anh
Anh hãy nói những điều anh muốn em làm đi
Em không thể sống được nếu chúng ta xa cách.

Ở đây và ngay lúc này hãy cùng nhau gạt đi những giọt nước mắt
Thà muộn tốt hơn là không bao giờ
Em biết rằng tại đây chúng ta có thể tìm thấy đường đi
Em sẽ ở bên cạnh anh.

Ở đây và ngay lúc này em muốn thành người duy nhất của anh
Anh hãy nói những điều anh muốn em làm đi
Em không thể sống được nếu chúng ta xa cách.

tại đây và ngay bây giờ em muốn được yêu lần nữa
Và em cố làm điều tốt nhất có thể
Vậy hãy cho em cơ hội để vào trái tim anh nhé !


 
×
Top Bottom