[Lyrics] Heaven Knows - Price Rick

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

Heaven Knows

She's always on my mind
From the time I wake up till
I close my eyes
She's everywhere I go
She's all I know

And though she's far away
It just keeps getting stronger
everyday
And even now she's gone
I'm still holding on
So tell me where do I start
Cause it's breaking my heart
Don't wanna let her go

Maybe my love will come back someday
Only heaven knows
And maybe our hearts will find a way
Only heaven knows
And all I can do is hope and pray
'cause heaven knows

My friends keep tellin' me
That if you really love her
You've gotta set her free
And if she returns in time
[ Find more Lyrics at <a href="https://isharebook.com/forums/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fwww.mp3lyrics.org%2FnH" target="_blank" rel="nofollow">www.mp3lyrics.org/nH</a> ]
I know she's mine
So tell me where do I start
Cause it's breaking my heart
Don't wanna let her go

Maybe my love will come back someday
Only heaven knows
And maybe our hearts will find a way
Only heaven knows
And all I can do is hope and pray
'cause heaven knows

Why I live in despair
'Cause wide awake or dreaming
I know she's never there
And all this time I act so brave
I'm shaking inside
Why does it hurt me so

Maybe my love will come back someday
Only heaven knows
And maybe our hearts will find a way
Only heaven knows
And all I can do is hope and pray
'cause heaven knows

Maybe my love will come back someday
Only heaven knows
And maybe our hearts will find a way
Only heaven knows
And all I can do is hope and pray
'cause heaven knows
Heaven knows... [ x2 ]
Chúa Biết

Em luôn trong tâm trí tôi
từ lúc tôi thức dậy tới khi
tôi nhắm mắt lại
Em ở mọi nơi tôi đi
Em là tất cả điều tôi biết

Và dù cho em đã xa
thì điều đó càng mạnh mẽ hơn
Mỗi ngày
và thậm chí lúc này em đã đi khỏi
Tôi vẫn giữ lấy
Vậy hãy nói xem tôi phải bắt đầu từ đâu
vì điều đó đang bóp nát tim tôi
không hề muốn em phải ra đi

*(điệp khúc)
Có thể ngày nào đó tình yêu của tôi lại quay về
chí có Chúa mới biết được
và có thể con tim đôi ta sẽ tìm thấy hướng đi
Chỉ có Chúa mới biết được
Và tất cả tôi có thể làm đó là hy vọng và cầu nguyện
vì Chúa biết mà thôi

Các bạn tôi cứ nói với tôi
rằng nếu thực sự tôi yêu em ..
".. thì anh nên để cho cô ấy tự do"...
và nếu như em trở về lại lúc này
Tôi biết em là của tôi
Vậy nên nói tôi nghe tôi bắt đầu từ đâu
Vì điều đó đang bóp nát tim tôi
.. không hề muốn em ra đi

*(điệp khúc)
Có thể ngày nào đó tình yêu của tôi lại quay về
chí có Chúa mới biết được
và có thể con tim đôi ta sẽ tìm thấy hướng đi
Chỉ có Chúa mới biết được
Và tất cả tôi có thể làm đó là hy vọng và cầu nguyện
vì Chúa biết mà thôi

Tại sao tôi lại sống trong thất vọng
vì hoàn toàn tình táo hay đang mơ ngủ
Tôi biết em không bao giờ ở đây
và lúc này tôi đã hành động thật dũng cảm
trong sâu thẳm tôi đang nao núng
Tại sao lại làm tôi đau đến vậy ..

*(điệp khúc)
[ x2 ]


 

×
Quay lại
Top