[Lyrics] Heart Of Cold - Immortal Souls

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
HEART OF COLD

Here I stand in coldness, crossroads in the frozen snow
Many paths from which to choose, one of them is my own
I stare in disbelief the promise that I hold, as I can feel it in my heart
Frozen wall of despair, has locked me inside my own head
And my soul chooses death, rather than this so called life
I stare in disbelief the promise that I hold, as I can feel it in my heart of cold
Right to choose my own way, even though I'm locked in time
For what its worth I hold the key, that unlocks my despair
I stare in disbelief at the promise I hold, as I can feel it in my heart of cold
TRÁI TIM BĂNG GIÁ

Tôi đứng đây trong giá lạnh, ngã tư đướng tuyết đóng thành băng
Nhiều nẻo đường từ đây để chọn, một trong số đó là của tôi
Tôi nghi ngờ nhìn vào lời hứa mình đang giữ, như luồng cảm nhận từ trong tim
Bức tường băng tuyệt vọng, đã nhốt tôi trong suy nghĩ của mình
Linh hồn tôi chọn lựa cái chết, hơn là tiếng gọi của cuộc đời
Tôi nghi ngờ nhìn vào lời hứa mình đang giữ, như cảm nhận từ trong tim băng giá
Phải lựa chọn con đường của mình, ngay cả khi bị nhốt trong thời gian
Tôi giữ chìa khóa vì cái giá của nó, sẽ mở xích nỗi tuyệt vọng trong tôi
Tôi nghi ngờ nhìn vào lời hứa mình đang giữ, như cảm nhận từ trong tim băng giá

 

×
Quay lại
Top