[Lyrics] He Was A Friend Of Mine - OST Brokeback Mountain - Willie Nelson

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
He was a friend of mine
He was a friend of mine
Every time I think of him
I just can't keep from cryin'
'Cause he was a friend of mine

He died on the road
He died on the road
He just kept on movin'
Never reaped what he could sow
And he was a friend of mine

I stole away and cried
I stole away and cried
'Cause I never had too much money
And I never been quite satisfied
And he was a friend of mine

He never done no wrong
He never done no wrong
A thousand miles from home
And he never harmed no one
And he was a friend of mine

He was a friend of mine
He was a friend of mine
Every time I hear his name
Lord, I just can't keep from cryin'
'Cause he was a friend of mine
Anh ấy là một người bạn của tôi [x2]
Mỗi khi tôi nghĩ về anh ấy
Tôi không thể ngừng khóc được
Vì anh ấy là một người bạn của tôi

Anh ấy mất trên đường đi [x2]
Anh ấy chỉ tiếp tục đi tới (nghĩa bóng)
Chẳng hề gặt hái được những gì đã gieo (nghĩa bóng)
Và anh ấy là một người bạn của tôi

Tôi ngoảnh đi và khóc [x2]
Vì tôi chẳng bao giờ có nhiều tiền
Và tôi chẳng bao giờ thật sự thỏa mãn
Và anh ấy là một người bạn của tôi

Anh ấy chẳng làm sai điều gì [x2]
Cách xa nhà hàng ngàn dặm
Và anh chắng bao giờ làm gì hại ai
Và anh ấy là một người bạn của tôi

Anh ấy là một người bạn của tôi [x2]
Mỗi khi tôi nghe tên anh ấy
Chúa ơi, tôi không thể ngừng khóc được
Vì anh ấy là một người bạn của tôi

 
×
Quay lại
Top