[Lyrics] 海口 - Haikou - Lời nói viển vông - Boast - Hoho / 后弦 / Hou Xian

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
[ti:海口]
[ar:后弦]
[al:东方不败]

海口字典没如果
恋人造句很英雄
若把爱意当明月
明月为你敢忘了缺

默默遮住你泪眼
世界毁灭没看见
幼稚打败去痛片
旧的情侣表拨不回以前

她的手很颤抖
结局粉饰太平忙乱在重写
这一切停止在台风席卷来的夜

我向你夸下海口
心为你滴成琥珀
冷却以后千年后万年后
爱通透依旧

退潮的老人海口
船不到爱人码头
话不能收海尽头道别后
挥向泪的洋流

海口字典没如果
恋人造句很英雄
若把爱意当明月
明月为你敢忘了缺

默默遮住你泪眼
世界毁灭没看见
幼稚打败去痛片
旧的情侣表拨不回以前

她的手很颤抖
结局粉饰太平忙乱在重写
这一切停止在台风席卷来的夜

我向你夸下海口
心为你滴成琥珀
冷却以后千年后万年后
爱通透依旧

退潮的老人海口
船不到爱人码头
话不能收海尽头道别后
挥向泪的洋流

我向你夸下海口
心为你滴成琥珀
冷却以后千年后万年后
爱通透依旧

退潮的老人海口
船不到爱人码头
话不能收海尽头道别后
挥向泪的洋流

我向你夸下海口
心为你滴成琥珀
冷却以后心冷却以后
当年的乐天派死了很久

退潮的老人海口
船不到爱人码头
话不能收海尽头道别后
挥向泪的洋流

---Pinyin---

[ti: hǎi kǒu ]
[ar: hòu xián ]
[al: dōng fāng bú bài ]

hǎi kǒu zì diǎn méi rú guǒ
liàn rén zào jù hěn yīng xióng
ruò bǎ ài yì dāng míng yuè
míng yuè wéi nǐ gǎn wàng le quē

mò mò zhē zhù nǐ lèi yǎn
shì jiè huǐ miè méi kàn jiàn
yòu zhì dǎ bài qù tòng piàn
jiù de qíng lǚ biǎo bō bù huí yǐ qián

tā de shǒu hěn chàn dǒu
jié jú fěn shì tài píng máng luàn zài chóng xiě
zhè yì qiè tíng zhǐ zài tái fēng xí juǎn lái de yè

wǒ xiàng nǐ kuā xià hǎi kǒu
xīn wéi nǐ dī chéng hǔ pò
lěng què yǐ hòu qiān nián hòu wàn nián hòu
ài tōng tòu yī jiù

tuì cháo de lǎo rén hǎi kǒu
chuán bú dào ài ren mǎ tou
huà bù néng shōu hǎi jìn tóu dào bié hòu
huī xiàng lèi de yáng liú

hǎi kǒu zì diǎn méi rú guǒ
liàn rén zào jù hěn yīng xióng
ruò bǎ ài yì dāng míng yuè
míng yuè wéi nǐ gǎn wàng le quē

mò mò zhē zhù nǐ lèi yǎn
shì jiè huǐ miè méi kàn jiàn
yòu zhì dǎ bài qù tòng piàn
jiù de qíng lǚ biǎo bō bù huí yǐ qián

tā de shǒu hěn chàn dǒu
jié jú fěn shì tài píng máng luàn zài chóng xiě
zhè yì qiè tíng zhǐ zài tái fēng xí juǎn lái de yè

wǒ xiàng nǐ kuā xià hǎi kǒu
xīn wéi nǐ dī chéng hǔ pò
lěng què yǐ hòu qiān nián hòu wàn nián hòu
ài tōng tòu yī jiù

tuì cháo de lǎo rén hǎi kǒu
chuán bú dào ài ren mǎ tou
huà bù néng shōu hǎi jìn tóu dào bié hòu
huī xiàng lèi de yáng liú

wǒ xiàng nǐ kuā xià hǎi kǒu
xīn wéi nǐ dī chéng hǔ pò
lěng què yǐ hòu qiān nián hòu wàn nián hòu
ài tōng tòu yī jiù

tuì cháo de lǎo rén hǎi kǒu
chuán bú dào ài ren mǎ tou
huà bù néng shōu hǎi jìn tóu dào bié hòu
huī xiàng lèi de yáng liú

wǒ xiàng nǐ kuā xià hǎi kǒu
xīn wéi nǐ dī chéng hǔ pò
lěng què yǐ hòu xīn lěng què yǐ hòu
dāng nián de lè tiān pài sǐ le hěn jiǔ

tuì cháo de lǎo rén hǎi kǒu
chuán bú dào ài ren mǎ tou
huà bù néng shōu hǎi jìn tóu dào bié hòu
huī xiàng lèi de yáng liú

---Engtrans---
[ti: Sea Port]
[ar: Hou Xian]

In the dictionary of 'boasting' there are no 'ifs'
The promises of lovers are heroic so
If you take love to be like a bright moon
The moon would be willing to forget about altering its shape for you

I cover your tearful eyes in silence
Hiding this destruction of the world from you
Innocence beats the effects of analgesics
The worn-out couple watches cannot turn back the clock

Her hands are shaking so
The finale glosses over the peace; hurriedly it is rewritten
Everything stops on the night the typhoon strikes

I make these boasting promises to you
For you, my heart drips to become amber
After it cools, thousand years later, ten thousand years later
Love remains ever so clear

The tide recedes at the old man's sea port
The ship is unable to reach the lover's dock
Words cannot be taken back; at the end of the ocean, after saying goodbye
Wave towards the ocean flow of tears
After leaving you, the world is back in control.
I really really do not have the excuse to face you


I make these boasting promises to you
For you, my heart drips to become amber
After it cools, after the heart cools
The optimistic person those years ago has died

The tide recedes at the old man's sea port
The ship is unable to reach the lover's dock
Words cannot be taken back; at the end of the ocean, after saying goodbye
Wave towards the ocean flow of tears
Hải khẩu

Trong từ điển của “sự ba hoa” không có khái niệm “nếu như”
Và những lời hẹn ước của đôi lứa yêu nhau có vẻ rất viển vông
Nếu em đón nhận tình yêu như đón nhận một vầng trăng sáng
Vầng trăng sẽ sẵn sàng lãng quên việc thay đổi hình dạng vì em


Anh lấp đầy đôi mắt đẫm lệ của em bằng câm lặng
Ẩn dấu một thế giới hoang tàn từ đôi mắt em
Sự hồn nhiên phá tan tác dụng của những viên thuốc giảm đau
Đôi tình nhân kiệt sức chỉ biết nhìn mà không thể quay ngược thời gian

Đôi tay cô ấy đang run rẩy
Đoạn kết lời bình vượt qua sự tĩnh lặng, được viết lại một cách vội vã
Mọi thứ ngừng lại trong con bão đêm ùa về

Anh đã hứa những điều viển vông này với em
Vì em, trái tim anh nhỏ giọt để trở thành hổ phách
Sau khi nguội lạnh, dù có một ngàn hay mười ngàn năm nữa,
Tình yêu còn mãi vẻ trắng trong.

Thủy triều rút nơi cửa biển của người đàn ông khi xế bóng
Con tàu chẳng thể cập bến bờ thương yêu
Lời nói chẳng thể rút lại, tận cùng đại dương, sau khi nói lời tạm biệt
Sóng trôi về đại dương cuốn theo dòng nước mắt.

Sau khi rời bỏ em, mọi thứ không theo sự điều khiển của anh nữa
Anh thực sự không còn lí do nào để gặp em nữa
Có phải anh đã hứa những điều viển vông này với em không
Vì em, trái tim anh nhỏ giọt để trở thành hổ phách
Sau khi đá nguội lạnh, hay sau khi trái tim nguội lạnh
Người có lạc quan đến mấy thì sau từng ấy năm cũng chết.

Thủy triều rút nơi cửa biển của người đàn ông khi xế bóng
Con tàu chẳng thể cập bến bờ thương yêu
Lời nói chẳng thể rút lại, tận cùng đại dương, sau khi nói lời tạm biệt
Sóng trôi về
 
×
Quay lại
Top