[Lyrics] Grown-up Christmas List - Michael Buble

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Do you remember me?
I sat upon your knee
I wrote to you with childhood fantasies
Well, I'm all grown-up now
Can you still help somehow?
I'm not a child, but my heart still can dream

So here's my lifelong wish
My grown-up Christmas list
Not for myself, but for a world in need

No more lives torn apart
That wars would never start
And time would heal all hearts
Every man would have a friend
That right would always win
And love would never end
This is my grown-up Christmas list

What is this illusion called the innocence of youth?
Maybe only in that blind belief can we ever find the truth

No more lives torn apart
That wars would never start
And time would heal all hearts
Every man would have a friend
That right would always win
And love would never end

This is my grown-up Christmas list
This is my only lifelong wish
This is my grown-up Christmas list

Liệu rằng ông còn nhớ đến con?
Con đã ngồi lên chân ông đó,
Con đã viết cho ông
bằng trí tưởng tượng của con trẻ.
Gìơ đây con đã lớn lên rồi,
Ông có thể giúp con một chút nào đó?
Con không còn là một đứa trẻ,
nhưng trái tim con vẫn còn mộng mơ.

Đây là ước muốn của đời con,
Là những điều ước Giáng Sinh của con.
Không dành cho riêng con,
mà thật sự cần cho cả thế giới.

Không còn những mảnh đời bị chia lìa,
Và những cuộc chiến tranh
sẽ không bao giờ bùng nổ,
Thời gian sẽ hàn gắn những con tim,
Mỗi người đều có một bằng hữu,
Chính nghĩa sẽ luôn luôn chiến thắng,
Và tình yêu sẽ chẳng bao giờ tàn phai,
Đây là những điều ước Giáng Sinh của con.

Vọng tưởng này là gì
khi được gọi là sự ngây thơ của tuổi trẻ?
Có thể chúng ta chỉ tìm được sự thật
trong niềm tin mù quáng.(*)

Không còn những mảnh đời bị chia lìa,
Và những cuộc chiến tranh
sẽ không bao giờ bùng nổ,
Thời gian sẽ hàn gắn những con tim,
Mỗi người đều có một bằng hữu,
Chính nghĩa sẽ luôn luôn chiến thắng,
Và tình yêu sẽ chẳng bao giờ tàn phai,

Đây là những điều ước Giáng Sinh của con.
Đây là ước muốn của đời con
Những điều ước cho đêm Giáng Sinh.


(*)câu đảo
 
×
Top Bottom