[Lyrics] Green Grass - I Am Arrows

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
You ran away to the sun in California.
I'll stay the same
under gray skies I'll come undone,
And I know on holiday,
The grass so green,

Yes you ran away,
To find the bright white lights of Hollywood
Sometimes in the rain,
I think I'd like to burn, I never will
And I know On holiday,
The green green grass of holiday.

So look down, look down,
Everybody loves you oh
And my my my can anybody fly this plane home?
And get down, hurry down,
There's people waiting for you oh
And why why why won't anybody fly this plane home?

Yes you, ran away, to catch the sun in California
I'll stay the same,
Under gray skies I'll come undone,
And I know on holiday,
The green green grass of holiday.

So look down, look down,
Everybody loves you oh
And my my my, can anybody fly this plane home?
And get down, hurry down,
There's people waiting for you oh
And why why why, won't anybody fly this plane home.......... (x2)

So look down, look down,
Everybody loves you oh
And my my my, can anybody fly this plane home?

And get down, hurry down,
There's people waiting for you oh
And why why why, won't anybody fly this plane home?
Mày chạy biến đến ánh mặt trời ở California
Còn tao vẫn như thế
Dưới bầu trời xám xịt, tao sẽ bỏ cuộc thôi
Và tao biết, trong kì nghỉ
Cỏ xanh lắm đấy.

Phải, mày ra đi
Để tìm ánh sáng trắng rực rỡ tận Hollywood
Đôi lúc, trong mưa
Tao nghĩ tao muốn thiêu rụi tất cả, nhưng không bao giờ làm
Và tao biết, trong kì nghỉ
Cỏ thật xanh, xanh lắm.

Thế nên nhìn xuống, nhìn xuống đi
Ai cũng yêu mày
Và cả tao nữa, ai lái chiếc máy bay này về nhà được không?
Và đi xuống, rồi chậm lại
Đây là những người đang chờ đợi mày
Và tại sao tại sao không ai chịu lái chiếc mày bay này về nhà hả?

Phải, mày, ra đi, để bắt được mặt trời ở tận California
Tao vẫn thế thôi
Dưới bầu trời xám xịt kia, tao sẽ bỏ cuộc
Và tao biết, trong kì nghỉ
Cỏ thật xanh, xanh lắm đấy.

Thế nên nhìn xuống, nhìn xuống đi
Ai cũng yêu mày
Và cả tao nữa, ai lái chiếc máy bay này về nhà được không?
Và đi xuống, rồi chậm lại
Đây là những người đang chờ đợi mày
Và tại sao tại sao không ai chịu lái chiếc mày bay này về nhà hả? (x2)

Thế nên nhìn xuống, nhìn xuống đi
Ai cũng yêu mày
Và cả tao nữa, ai lái chiếc máy bay này về nhà được không?

Và đi xuống, rồi chậm lại
Đây là những con người vẫn luôn chờ đợi mày

Và đi xuống, rồi chậm lại
Đây là những người đang chờ đợi mày
Và tại sao tại sao không ai chịu lái chiếc mày bay này về nhà hả?

 
×
Quay lại
Top