[Lyrics] Good Things Bad People - A1

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532I know a girl with a broken smile
He's been hurting her for quite a while
But she loves him
She still loves him
I've got a friend with a heart of gold
He loved his wife even when he was told
She's unfaithful
He's still faithful

I guess in life you don't always reap what you sow
It doesn't make much sense but i'd like to know

Why do good things happen to bad people
Bad people
Don't deserve it
Why do bad things happen to good people
Good people
Don't deserve it

I've seen a man working all his life
Lose his job to a new device
Still he's grateful
Yeah, he's grateful
I know somebody who's got all they need
Who built an empire stepping on the weak
Still ungrateful
So ungrateful

I guess in life you don't always reap what you sow
It doesn't make much sense but I'd like to know

Why do good things happen to bad people
Bad people
don't deserve it
Why do bad things happen to good people
Good people
Don't deserve it

Who decides this?
It seems so unfair
Is there somebody out there?
Who decides this?
Does anyone care
Is there somebody
Sombody out there?

Why do good things happen to bad people
Bad people
Don't deserve it
Why do bad things happen to good people
Good people
Don't deserve it
Tôi biết một cô gái với một nụ cười tàn úa
Có đôi lúc anh làm cô tổn thương
Nhưng cô yêu anh
Cô vẫn còn yêu anh
Tôi có một người bạn với một trái tim tràn ngập yêu thương
Anh yêu vợ anh dẫu khi người ta có bảo anh
Cô ấy bội bạc
Anh thì vẫn mãi thủy chung

Tôi đoán ở trên đời bạn không phải lúc nào cũng gặt hái được điều bạn đã gieo trồng
Điều đó đâu có nghĩa lí chi nhưng tôi muốn biết

Tại sao bao điều tốt đẹp lại đến với những người xấu xa...
Thật không xứng đáng
Tại sao bao điều tồi tệ lại xẩy đến với những người tốt...
Người ta đâu đáng bị thế

Tôi đã thấy một người đàn ông làm việc cả đời
Để rồi mất việc chỉ vì một chính sách mới
Ông vẫn rất biết ơn
Đúng thế ông vẫn rất biết ơn
Tôi biết vài người có được mọi thứ họ cần
Họ xây lên thế giới của riêng họ bằng việc giẫm đạp lên những con người yếu đuối
Vẫn là những con người vô ơn
Thật quá bội bạc

Tôi đoán ở trên đời bạn không phải lúc nào cũng gặt hái được điều bạn đã gieo trồng
Điều đó đâu có nghĩa lí chi nhưng tôi muốn biết

Tại sao bao điều tốt đẹp lại đến với những người xấu xa...
Thật không xứng đáng
Tại sao bao điều tồi tệ lại xẩy đến với những người tốt...
Người ta đâu đáng bị thế

Ai có quyền quyết định điều đó chứ?
Thật bất công
Phải có ai đó ngoài kia chứ?
Ai có quyền quyết định điều đó chứ?
Có ai quan tâm không?
Phải có ai đó ngoài kia chứ?

Tại sao bao điều tốt đẹp lại đến với những người xấu xa...
Thật không xứng đáng
Tại sao bao điều tồi tệ lại xẩy đến với những người tốt...
Người ta đâu đáng bị thế

 
×
Quay lại
Top