[Lyrics] Good Girl - Alexis Jordan

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I like tight jeans, dark shades,
When I walk the ground shakes (boom)
Like an 808 (boom)
You appreciate my lean
Body nice shape,
Wanna take me on a date (move)
You've got what it takes (move)
You better have some cake.

I like, how I'm catching your eyes,
I like, how I don't even try,
I like you, I like you boy,
I like you, boy.

[Chorus]
You might mistake me for heart breaker,
'cause there's blood on the floor,
I'm hoping you will see, there's something good in me,
Never seen before,
Might mistake me for a heart breaker,
'cause there's blood on the floor,
I know you're shaking me,
My heart is there for keeps, there's an open door.

I know I can be a good, good girl,
I know I can be a good, good girl,
I know I can be a good girl,
But I've been bad before.
Good girl,
I know I can be a good, good girl,
I know I can be a good, good girl,
I know I can be a good girl,
But I've been bad before.
Good girl, but I've been bad before.

I chew bubble gum and talk fast,
Switch up to high class (grooves)
On my day to day (grooves)
On these 28's,
My..
But I can't kiss a car. (lose)
If you walk away (lose)
This could be your day

I like, how I'm catching your eyes,
I like, how I don't even even try,
I like you, I like you boy,
I like you, boy.

[Chorus]
You might mistake me for heartbreaker,
'cause there's blood on the floor,
I'm hoping you will see, there's something good in me,
Never seen before,
Might mistake me for a heartbreaker,
'cause there's blood on the floor,
I know you're shaking me ,
My heart is there for keeps, there's an open door.

I know I can be a good, good girl,
I know I can be a good, good girl,
I know I can be a good girl,
But I've been bad before.
Good girl, but I've been bad before
Good, good girl,
I know I can be a good, good girl,
I know I can be a good girl,
But I've been bad before.
Good girl, but I've been bad before. [x5]
Tôi thích quần bó, màu tối
Khi tôi đi mặt đất rung chuyển (bùm)
Như chiếc trống (bùm)
Anh đánh giá cao độ nghiêng của tôi
Thân hình đẹp
Muốn có với tôi một cuộc hẹn? (đi thôi)
Anh đã có những gì cần mang theo (đi thôi)
Tốt hơn nên có vài cái bánh ngọt

Tôi thích, cách mình thu hút ánh mắt anh
Tôi thích, cách mình thậm chí không cố gắng
Tôi thích anh, tôi thích anh chàng trai
Tôi thích anh, chàng trai

[Chorus]
Có lẽ anh hiểu lầm tôi là kẻ làm tan vỡ trái tim người khác
Vì có máu trên sàn nhà,
Tôi hy vọng anh sẽ thấy, có vài thứ tốt đẹp ở tôi
Chưa từng thấy trước đây
Có lẽ anh hiểu lầm tôi là kẻ làm tan vỡ trái tim người khác
Vì có máu trên sàn nhà,
Tôi biết anh đang lừa dối tôi,
Trái tim tôi còn đó để anh giữ, có một cánh cửa mở

Tôi biết mình có thể là một cô gái, cô gái tốt
Tôi biết tôi có thể là một cô gái, cô gái tốt
Tôi biết tôi có thể là một cô gái tốt
Nhưng tôi đã rất tồi trước đây
Cô gái tốt
Tôi biết mình có thể là một cô gái, cô gái tốt
Tôi biết tôi có thể là một cô gái, cô gái tốt
Tôi biết tôi có thể là một cô gái tốt
Nhưng tôi đã rất tồi trước đây
Cô gái tốt nhưng tôi đã rất tệ trước đây

Tôi nhai kẹo cao su và nói chuyện qua loa
Chuyển đến đẳng cấp cao (thói quen)
Vào ngày của tôi cho đến ngày (thói quen)
Trên chiếc xe
Của tôi
Nhưng tôi không thể hôn một chiếc xe (đánh mất)
Nếu anh bỏ đi (đánh mất)
Đó có thể là ngày của anh

Tôi thích, cách mình thu hút ánh mắt anh
Tôi thích, cách mình thậm chí không cố gắng
Tôi thích anh, tôi thích anh chàng trai
Tôi thích anh, chàng trai

[Chorus]
Có lẽ anh hiểu lầm tôi là kẻ làm tan vỡ trái tim người khác
Vì có máu trên sàn nhà,
Tôi hy vọng anh sẽ thấy, có vài thứ tốt đẹp ở tôi
Chưa từng thấy trước đây
Có lẽ anh hiểu lầm tôi là kẻ làm tan vỡ trái tim người khác
Vì có máu trên sàn nhà,
Tôi biết anh đang lừa dối tôi,
Trái tim tôi còn đó để anh giữ, có một cánh cửa mở

Tôi biết mình có thể là một cô gái, cô gái tốt
Tôi biết tôi có thể là một cô gái, cô gái tốt
Tôi biết tôi có thể là một cô gái tốt
Nhưng tôi đã rất tồi trước đây
Cô gái tốt
Tôi biết mình có thể là một cô gái, cô gái tốt
Tôi biết tôi có thể là một cô gái, cô gái tốt
Tôi biết tôi có thể là một cô gái tốt
Nhưng tôi đã rất tồi trước đây
Cô gái tốt nhưng tôi đã rất tệ trước đây (x5)

 

×
Quay lại
Top