[Lyrics] Glad You Came - The Wanted

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
The sun goes down
The stars come out
And all that counts
Is here and now
My universe will never be the same
I'm glad you came


You cast a spell on me, spell on me
You hit me like the sky fell on me, fell on me
And I decided you look well on me, well on me
So let's go somewhere no-one else can see, you and me


Turn the lights out now
Now I'll take you by the hand
Hand you another drink
Drink it if you can
Can you spend a little time,
Time is slipping away from us so stay,
Stay with me I can make,
Make you glad you came


The sun goes down
The stars come out
And all that counts
Is here and now
My universe will never be the same
I'm glad you came
I'm glad you came


You cast a spell on me, spell on me
You hit me like the sky fell on me, fell on me


And I decided you look well on me, well on me
So let's go somewhere no-one else can see, you and me


Turn the lights out now
Now I'll take you by the hand
Hand you another drink
Drink it if you can
Can you spend a little time,
Time is slipping away from us so stay,
Stay with me I can make,
Make you glad you came


The sun goes down
The stars come out
And all that counts
Is here and now
My universe will never be the same
I'm glad you came
I'm glad you came


I'm glad you came
So glad you came
I'm glad you came
I'm glad you came


The sun goes down
The stars come out
And all that counts
Is here and now
My universe will never be the same
I'm glad you came
I'm glad you came
Mặt trời lặn xuống
Những vì sao hiện ra
Và tất cả chỉ còn là
Ở đây và hiện tại
Vũ trụ của tôi sẽ chẳng bao giờ như xưa nữa
Tôi mừng vì em đã đến


Em mê hoặc tôi
Em đến như bầu trời đổ sụp xuống tôi
Và vì em hợp với tôi
Nên hãy tới nơi nào đó không ai có thể thấy, em và tôi


Tắt đèn đi
Tôi sẽ nắm lấy bàn tay em
Đưa em một ly nữa
Cứ uống đi nếu em có thể
Em có thể giành ít thời gian không?
Thời gian cứ trôi tuột khỏi chúng ta nên cứ ở lại đi,
Ở lại với tôi
Tôi có thể em vui vì đã tới đây


Mặt trời lặn xuống
Những vì sao hiện ra
Và tất cả chỉ còn là
Ở đây và hiện tại
Vũ trụ của tôi sẽ chẳng bao giờ như xưa nữa
Tôi mừng vì em đã đến
Tôi mừng vì em đã đến


Em mê hoặc tôi
Em đến như bầu trời đổ sụp xuống tôi
Và vì em hợp với tôi
Nên hãy tới nơi nào đó không ai có thể thấy, em và tôi
Tắt đèn đi
Tôi sẽ nắm lấy bàn tay em
Đưa em một ly nữa
Cứ uống đi nếu em có thể
Em có thể giành ít thời gian không?
Thời gian cứ trôi tuột khỏi chúng ta nên cứ ở lại đi,
Ở lại với tôi
Tôi có thể em vui vì đã tới đây


Mặt trời lặn xuống
Những vì sao hiện ra
Và tất cả chỉ còn là
Ở đây và hiện tại
Vũ trụ của tôi sẽ chẳng bao giờ như xưa nữa
Tôi mừng vì em đã đến
Tôi mừng vì em đã đến


Tôi mừng vì em đã đến
Tôi mừng vì em đã đến
Tôi mừng vì em đã đến
Tôi mừng vì em đã đến


Mặt trời lặn xuống
Những vì sao hiện ra
Và tất cả chỉ còn là
Ở đây và hiện tại
Vũ trụ của tôi sẽ chẳng bao giờ như xưa nữa
Tôi mừng vì em đã đến
Tôi mừng vì em đã đến 
×
Quay lại
Top