[Lyrics] Get Off My Back - Bryan Adams

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Well you think that you can take me on
You must be crazy
There ain't a single thing you've done
That's gonna phase me
Oh, but if you want to have a go
I just want to let you know

Yeah get off of my back and into my game
Get out of my way and out of my brain
Get out of my face or give it your best shot
I think it's time you better face the fact
Get off of my back

You know it's all just a game that I'm playing
Don't think that you can't find a way in
That's what I'm saying
Oh if you want to have a go
I just want to let you know

Oh, get off my back and into my game
Get out of my way and out of my brain
Get out of my face or give it your best shot
I think it's time you better face the fact
Get off of my back

Oh, if you want to have a go
I just want to let you know

Get off, Get off (yeah)
Get off of my back and into my game
Get out of my way and out of my brain
Get out of my face or give it your best shot
You know this train is coming off this track
Get off of my back

Yeah get off of my back
Get off, (yeah) (ohh)
Get off, get off, get off, get off,
Get off, get off, get off,
Get off of my back
Ngươi nghĩ rằng có thể kiểm soát được ta
Ngươi ắt phải phát điên
Một việc đơn giản đó ngươi cũng chẳng làm được
Ngươi phải thuận theo ta thôi
Oh, nếu ngươi muốn cưỡi ta
Ta chỉ muốn cho ngươi biết

Yeah! Xuống khỏi lưng ta mau và tham gia vào trò chơi của ta
Trành khỏi đường ta chạy và đầu óc của ta
Khuất mắt ta hoặc nhận lấy cú đá song phi đấy
Ta nghĩ đã đến lúc ngươi nên đối diện sự thật
Hãy xuống khỏi lưng ta

Ngươi biết đấy, đó chỉ là trò chơi mà thôi
Đừng nghĩ rằng ngươi sẽ tìm ra cách
Đó là điểu ta muốn nói
Oh, nếu ngươi muốn cưỡi ta
Ta chỉ muốn cho ngươi biết

Yeah! Xuống khỏi lưng ta mau và tham gia vào trò chơi của ta
Trành khỏi đường ta chạy và trí tuệ của ta
Khuất mắt ta hoặc nhận lấy cú đá song phi đấy
Ta nghĩ đã đến lúc ngươi nên đối diện sự thật
Hãy xuống khỏi lưng ta
Oh, nếu ngươi muốn cưỡi ta
Ta chỉ muốn cho ngươi biết

Xuông mau, xuống mau
Xuông khỏi lưng ta và tham gia vào trò chơi của ta
Trành khỏi đường ta chạy và trí tuệ của ta
Khuất mắt ta hoặc nhận lấy cú đá song phi đấy
Ngươi cũng biết ta không bao giờ khuất phục
Xuống mau

Xuống mau
Xuống mau

 

×
Quay lại
Top