[Lyrics] 感情线 - Gan Qing Xian - Đường tình cảm - (OST Phép Màu) - 183club

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532[ti:感情线]
[ar: 183club]

我想我已开始有点疑惑
好像被他说中些什么
难道已经没有别的选择
只能乖乖的束手就策
难过的是我们做了选择
是对是错谁也没把握
如果要我放手才能获得
为何在我心中有舍不得
看着你要走还装著笑容
掩饰的脆弱要撑多久
如果现在开口如何挽留
感情这条线注定只能这么远
不敢相信已经来到终点
想你爱他必定多一些
我们之间不可能再回到从前
我还傻傻画着幸福线
看着你走远还继续装笑脸
掩饰折磨我能撑多久
如果现在开口怎么挽留
感情这条线注定无法延长一点
你已不在而我何时才清醒
相信一切都是命
不曾放弃你我不会说什么
默默的承受像个男子汉
看着你要走[看着看着你要走]
还装着笑容[多么多么笑容]
掩饰的脆弱要撑多久[还要撑多久]
如果现在开口[现在开口]
如何挽留[如何挽留]
感情这条线注定只能这么远
看着你要走
[woo~]
还装着笑容
[we will carry on]
掩饰的脆弱要撑多久
[knowing there were words i've never said baby]
如果现在开口[现在开口]
如何挽留[如何挽留]
感情这条线
注定只能这么远

---Phiên âm---

[ti: gǎn qíng xiàn ]
[ar: 183club]

wǒ xiǎng wǒ yǐ kāi shǐ yóu diǎn yí huò
hǎo xiàng bèi tā shuō zhōng xiē shén me
nán dào yǐ jīng méi yǒu bié de xuǎn zé
zhǐ néng guāi guāi de shù shǒu jiù cè
nán guò de shì wǒ men zuò le xuǎn zé
shì duì shì cuò shuí yě méi bǎ wò
rú guǒ yào wǒ fàng shǒu cái néng huò dé
wèi hé zài wǒ xīn zhōng yǒu shě bù dé
kàn zhe nǐ yào zǒu hái zhuāng zhe xiào róng
yǎn shì de cuì ruò yào chēng duō jiǔ
rú guǒ xiàn zài kāi kǒu rú hé wǎn liú
gǎn qíng zhè tiáo xiàn zhù dìng zhǐ néng zhè me yuǎn
bù gǎn xiāng xìn yǐ jīng lái dào zhōng diǎn
xiǎng nǐ ài tā bì dìng duō yì xiē
wǒ men zhī jiān bù kě néng zài huí dào cóng qián
wǒ hái shǎ shǎ huà zhe xìng fú xiàn
kàn zhe nǐ zǒu yuǎn hái jì xù zhuāng xiào liǎn
yǎn shì zhé mó wǒ néng chēng duō jiǔ
rú guǒ xiàn zài kāi kǒu zěn me wǎn liú
gǎn qíng zhè tiáo xiàn zhù dìng wú fǎ yán cháng yì diǎn
nǐ yǐ bú zài ér wǒ hé shí cái qīng xǐng
xiāng xìn yì qiè dōu shì mìng
bù cén fàng qì nǐ wǒ bú huì shuō shén me
mò mò de chéng shòu xiàng gè nán zǐ hàn
kàn zhe nǐ yào zǒu [ kàn zhe kàn zhe nǐ yào zǒu ]
hái zhuāng zhe xiào róng [ duō me duō me xiào róng ]
yǎn shì de cuì ruò yào chēng duō jiǔ [ hái yào chēng duō jiǔ ]
rú guǒ xiàn zài kāi kǒu [ xiàn zài kāi kǒu ]
rú hé wǎn liú [ rú hé wǎn liú ]
gǎn qíng zhè tiáo xiàn zhù dìng zhǐ néng zhè me yuǎn
kàn zhe nǐ yào zǒu
[woo ~ ]
hái zhuāng zhe xiào róng
[we will carry on]
yǎn shì de cuì ruò yào chēng duō jiǔ
[knowing there were words i've never said baby]
rú guǒ xiàn zài kāi kǒu [ xiàn zài kāi kǒu ]
rú hé wǎn liú [ rú hé wǎn liú ]
gǎn qíng zhè tiáo xiàn
zhù dìng zhǐ néng zhè me yuǎn

---Engtrans---

I think I'm starting to have doubts
As if he had said something very true
Do we really have no other choice
But helplessly obey to withdraw

What's upsetting is that we've made a decision
There's no telling who's right or wrong
If I must let go my hand to achieve
Then why in my heart
There's a sense of hesitation

Seeing you wanting to leave
yet I pretend to smile
How much longer must I endure hiding my frailness
If I speak now
How can I persuade you to stay
This line of affection
was destined to only be this long

I don't want to believe that we've reached the end
I'm certain that you love him a little more than me
Our relationship can never return to its past
But I foolishly continue to draw the line of happiness

Seeing you've left far I continued to put on a happy face
How long can I endure hiding my torturing pain
If I speak now
How can I persuade you to stay
This line of affection
was destined to have no way of being prolonged

You're already gone
But when will I awake
and belive that this is all fate
I will soon give you up
There's nothing I can say
I can only silently accept this like a man

Seeing you wanting to leave
yet I pretend to smile
How much longer must I endure hiding my frailness
If I speak now
How can I persuade you to stay
This line of affection
was destined to only be this long


Anh nghĩ mình bắt đầu có những sự hồ nghi
Hình như anh ta nói điều gì đó rất đúng
Chúng mình thật sự không có sự lựa chọn nào khác sao
Ngoại trừ bất lực tuân theo phải từ bỏ

Khó khăn là điều chúng mình phải quyết định
Điều đó không nói cho ta biết ai đúng ai sai
Nếu như chia tay mới có được
Nhưng sao trái tim cứ ngập ngừng lưỡng lự

Thấy em muốn ra đi
Mà mà vẫn ngụy tạo ra được nụ cười
Anh phải che giấu sự yếu đuối của mình cho đến khi nào
Nếu anh nói ra
Làm sao anh có thể chắc chắn rằng em ở lại
Đường tình cảm chỉ ngắn có thế này
Anh không muốn tin chúng ta đã đi đến kết thúc
Anh chắc chắn em yêu anh ta nhiều hơn anh
Mối quan hệ chúng mình không bao giờ có thể trở lại như xưa
Biết vậy, nhưng anh thật ngu ngốc khi níu kéo sợi dây hạnh phúc

Thấy em muốn ra đi
Mà mà vẫn ngụy tạo ra được nụ cười
Anh phải che giấu sự yếu đuối của mình cho đến khi nào
Nếu anh nói ra
Làm sao anh có thể chắc chắn rằng em ở lại
Sợi dây tình cảm này
Đã được tạo ra không thể nào kéo dài thêm được nữa

Em thật sự đã ra đi
Mà anh thì khi nào mới thức tỉnh
Và sẽ tin rằng tất cả đầu là định mệnh
Anh chưa từng được hình bóng em
Chẳng có gì anh có thể nói
Anh chỉ có thể yên lặng đồng ý như người đàn ông

Thấy em muốn ra đi
Mà mà vẫn ngụy tạo ra được nụ cười
Anh phải che giấu sự yếu đuối của mình cho đến khi nào
Nếu anh nói ra
Làm sao anh có thể chắc chắn rằng em ở lại
Sợi dây tình cảm này
Đã được tạo ra
 
×
Top Bottom